כל ישראל חברים?

כל ישראל חברים?

הערבות החברתית בישראל

את האמירה "כל ישראל חברים" מבינים רוב בני העם היהודי כהצהרה המכוונת למה שהוא בגדר משאת הלב, אך יש הרואים בה אידיאל שכדאי היה שנמצא את הדרך הטובה לממשו, וזאת על יסוד ההנחה דהדבר יביא תועלת לבני העם היהודי, אף כי יש הרואים בבני עם זה נטיה קבועה לפלגנות וריב פנימי.

אך יש המתייחסים לרעיון זה כאל אמירה בעלת אמת פוטנציאלית, המסתירה סוד שנובע מעצם היות כל בני העם היהודי ממקור טבעי אחד ולפיכך בעלי התאמה מהותית יסודית שיש בה כדי לאפשר להם לתקשר איש עם רעהו ביעילות הנובעת מעצם שוויון מקורם. כך או כך, באמירה הנפוצה "כל ישראל חברים" נעשה שימוש רב כדי להצדיק את השימוש הרב שנעשה בידי נציגי המדינה, כמו דוברים פוליטיים רבים. אלה מייצגים את שימוש המדינה במשאביהם של האזרחים כאילו היו מחצבים או חמרים שהם רכושה; בדרך זו מוצגות ההוצאות הרבות שיש למדינה על נושאים רבים ושונים המכוונים לתועלת האזרחים, כשהן מוסברות בכך שהן מהוות ביטוי מעשי של הקשר הקרוב הקיים בין בני החברה הישראלית, הרואים את עצמם כשייכים לאותו עם וככאלה כבעלי אחריות לרווחת חברתם, החולשת על תחום רחב יותר מחיי היחיד.

 על יסוד זה מניח משלם המסים כי במשאבים המוצאים מכיסו נעשה שימוש שעל אף שאין הוא עוסק בו אישית הרי שבסופו של דבר, הוא מעניק לו רווח אישי מתוקף העובדה שרווחתם של אנשי חברתו היא חלק יסודי באיכות החברה שהוא עצמו מהווה חלק ממנה.

אך לא מן הנמנע כי ביסוו של דבר מהווה הרעיון שכל עם ישראל מאוחד בכוח ושמעבר להסכמתם המוצהרת של בני העם יש בדבר גם אמת פנימית, שמתוך התחשבות במה שהוא מייצגת בכוח ניתן לנסות ולממש זאת בםועל. לפחות עד כמה שהדבר נוגע למסורת ישראל, יכול הדבר לייצג עובדה, שמשמעותה שבבני העם היהודי יש די מן המשותף כדי שמימוש קרבתם יכול להוות ידידות אמיצה גם אם אין הדבר נראה בעין פשוטה.

על יסוד תכלית תיקון העולם שנקבעה במשותף לכל העם היהודי סביר בהחלט שהדבר מגדיר יכולת שקיימת ברשותו של כל יהודי לתור ולגלות ביהודים אחרים תכנים איכותיים אשר יחשפו יכולת גלומה של שיתוף פעולה ייחודי שפתוח לפניהם. על דרך המשל נמצא קיומו של סוג שיתוף שכזה במעמד של מחצב יקר הגלום בתחום טבעי מסויים והמחכה שיכרוהו וישתמשו בו לקידום כל היחידים המחזיקים בו. 

 

נתונים נוספים