המתיימרים

המתיימרים

הם מתיימרים לדאוג לחיי אדם. הם אומרים בכל הזדמנות שחיי אדם יקרים להם. הם מצהירים שהוצאת מיליארדי דולרים על תכניות שטותיות הן מוצדקות "גם אם יצליחו להציל ולו חיי אדם אחד". הם מתנהגים כאילו הם מיישמים את העיקרון ש"כל אדם כמוהו כעולם מלא" אך ממעשיהם ניתן להבין שהם מתכוונים למעשה רק אדם אחד מסוים – יאסר ערפאת.

כן, אפילו לא מדובר באהוד ברק, אלא בהצלתו של יאסר ערפאת.

כלומר חייו הפוליטיים של יאסר ערפאת.

עליו הם מגינים. על הקריירה שלו. על שמו הטוב על כבודו.

כי כבודם, שמם הטוב וחיייהם של גברים, נשים, ילדים וטף אינם כה חשובים להם. אותם הם מוכנים לסכן. חיי ציפרים כלבים וחתולים כן חשובים להם. תמיד היו יותר חשובים להם מחיי מתנחלים, אנשי ימין וקל וחומר מחיי חיילי צה"ל שלפי תפישתם הם "מיליטאנטים" וחפצי מלחמה...

הם מחלקים את זרועות הבטחון לשניים: לכאלה שפועלים כמו שהם חושבים שצריך לפעול, כלומר כאלה שמצייתים לחוקי העבדים שלהם וכאלה שאינם אלא ה"מיליטנטיים", ה"שוביניסטיים", ה"תוקפנים", שהם האחראים על הנזקים ועל הקרבנות...

מבחינתם אין ערפאת, אין פלשתינים, אין רוצחים, אין מחבלים, אין חיזבללה... כולם טהורים, נקיים, זכים ומובנים מאליהם. גם אם לא ניתן להבין אותם ניתן להזדהות עימם כי הם לוחמי חופש, נאבקים לחירות לאומית, לשחרור, למימוש זכויות...

רק לנו אין זכויות, אין לאום, אין צורך בחירות. רק את דרישותינו הם אינם יכולים להבין.

אין ספק שאלה הם אנשים בעלי כושר הפשטה מיוחד במינו, אשר אינם נותנים את הדעת על המציאות החומרית ואינם משפילים את מבטם מטה, לראות את העובדות בשטח. הם מסוגלים להפעיל כוח הפשטה עצום כדי לראות את לוחם החירות שואף השלום זורק אבנים על ילדים רכים, רוצח משפחות וטובח חיילים, אך הם אינם מסוגלים לראות באנשים, נשים וטף המותקפים יומם וליל בני אדם אלא פושעים מתגרים, עוינים ואלימים.

ואנחנו לא נשכח אותם. אנחנו לא נשכח דבר ממה שהם אומרים. אנחנו מקליטים את דבריהם ושומרים אותם למשפט העתיד. אנחנו נזכור את סתימת הפיות המתוחכמת שעשו על ידי חיתוך דברינו והצלבת אפשרויות של אמירות כמו "מה האלטרנטיבה?" אנחנו נזכור את האמירות החכמות כביכול, התופשות את צידם של אויבינו. אנחנו נזכור את מי שקשר את ידי חיילינו ולא נתן להם לפעול. אנחנו לא נשכח ולא ניתן להם להסתובב בערינו ובמקומותינו ללא טלאי צהוב של בושה.