איפה ואיפה של הפוליטיקה הישראלית

 

איפה ואיפה של הפוליטיקה הישראלית

ההפגנות ופעולות המחאה של אנשי תנועת "זו ארצנו" זכו ביחס שלטוני וציבורי של "איפה ואיפה" לעומת אלה שבהם נקטו תנועות אחרות, אשר זכו ליתר לגיטימציה. בהקשר זה יצאו נגדנו רבים ממכרינו האזרחים וגם גודפנו על ידי רבים מקרובינו לכאורה; בזמן שבו פעולות המחאה של תושבי הנגב, המשבשות את חייהם של רבים, מתקבלות ב"הבנה" ואף בתמיכת התקשורת, המסייעת להם בהודעות ובכך תומכת, למעשה, בתביעותיהם, מציג הממשל, כדרכו, את המתנגדים לו בענינים של חיים ומוות – כמו, למשל, הסכמים מדיניים לא מוסריים עם האויב - כאילו הם אויבי העם.

כל מה שאנחנו, אנשי "זו ארצנו", תבענו, היה שממשלת ישראל תבצע את המוטל עליה במלחמה תגן על חיינו. רק לפני מספר ימים הודיעה התקשורת לנהגים כי כדאי שיסעו בכביש מודיעין כי "דרך שער הגיא חסומה" על ידי אנשי מפעל שנסגר. אין זה מקרי שהפגנה זו, שנתפשה על ידי ה"חבר'ה מהתקשורת" כחלק מזכות הביטוי הלגיטימית של מעמד הפועלים, לא קיבלה לגיטימיות דומה כשאנשי "זו ארצנו" חפצו לבטא את עמדותיהם בכביש מס. 1.

דבר מסוג זה בדיוק, שהתרחש בשער הגיא, היה מה שנמנע מאיתנו כשמחינו על ההפקרות שנוהגת המדינה באזרחיה אל מול האויב ורק אותנו, שתבענו את מה שמגיע לנו בזכות, עצרו, שפטו והענישו.