איך לנצח במלחמה?

איך לנצח במלחמה?

על ידי הנחתת מכה בראש החיה. אנו עומדים היום מול חיית טרף מרובת ראשים אשר חלק מראשיה מכריזים על רצונם בשלום (ואולי אף מתכוונים לכך) אך מהותה הכוללת אומרת, באופן מעשי, מלחמה. אסור לנו, היודעים על ממשותה של הסכנה, לוותר על השמדת המפלצת. עלינו למצוא את ראשיה ואותם להשמיד.עליהם יש להנחית מכות מוות, וביכלתנו לעשות זאת.