גזלנים

גזלנים

בשטחים ששוחררו על ידי ישראל, המתיישב היהודי לא פגע בזכויות איש ולא לקח דבר מאיש. השמאלני, לעומתו, כן. הוא עשה זאת כבר במלחמת השחרור, כאשר לקח כל מה שיכול היה מהערבים אחרי שפינה רבים מישוביהם.

בין שניהם, השמאלני איננו חושב על להחזיר מה שלקח. אך הוא נלחם כדי שהמתיישב יתן את מה ששייך לו לערבים תחת הכותרת של "החזרה". זה לא מקרי, בהקשר זה, שהשמאל רואה את הערבים כמי שדווקא השטחים שבהם לא התגוררו שייכים להם. כי השמאל פוסל במומו בכך שאין הוא רואה קשר בין זכויות קנין למגורים בעבר.

כשבראשו שרון, תובע השמאל ממי שלא לקח להשיב לגזלנים רוצחים את מה שנלקח, אם בכלל, בעצם על ידו. ואילו גזלני השמאל מריעים לו, לשרון, כשהוא דורס את זכויות האדם של המתיישבים הישרים, המוסריים והצודקים.