מתנחלים ומחבלים

מתנחלים ומחבלים

מתנחלים הם טובים. מחבלים הם רעים.

דברים אלה, הנשמעים כאמת ברורה, פשוטה ויסודית ביותר, אינם מוצהרים בדרך זו בישראל ולמעשה בשום מקום בעולם. במדינת ישראל, בשל העוינות שקיימת במחנה השמאל להתיישבות היהודית בשטחי הארץ, יש גם התנגדות לראיית דבר זה כמייצג כולל.

אך מדובר בעקרון שאינו קשור למה שקורה בישראל או במקום כלשהו בעולם אלא למהותם של המושגים עצמם: חבלה הוא מושג שלילי והתנחלות היא מושג חיובי, הרבה לפני שמישהו מחליט להיות מחבל או מתנחל.

ואם מישהו בוחר להיות מחבל או מתנחל, אז הוא בוחר להיות אדם שלילי או אדם חיובי לפי מהות הפעולה שהוא בוחר לפעול ולא לפי מה שחושבים עליו או אומרים עליו.

המתנחלים מתנחלים. מטרתם היא חיים ועל כן היא טובה. על כן פעולותיהם מוסריות גם אם הם טועים ולא מצליחים להשיג את מטרותיהם; הם מתיישבים במקום מסויים בכדי לחיות בו. זו פעולה אנושית חיובית שמשמעותה כיבוש השממה, הפרייה, הצמחה, ויצירת שפע עבור האדם. התנחלות היא פעולה המביאה תועלת לאדם ותורמת להפיכת חייו לטובים יותר ומאושרים יותר. אושרו של האדם מותנה בכיבוש הטבע והתנחלות היא דרך נאצלת להיטיב עם האדם והארץ כאחד.

המתנחלים בישראל הם חלוצים מודרניים, לפעמים הם רוכשים ביושר ובכסף מלא זכויות יישוב מבעליו של מקום, כפי שעושה כל מי שרוכש מקום מגורים, אך לרוב הם באים למקומות אשר איש, במשך אלפי שנים, לא נגע בהם, והופכים אותם למקומות יישוב המתאימים לאדם. הם הופכים ארץ שממה לארץ פורחת ופעולתם מגדילה את האפשרות לחיות בשפע ובאושר במקום מסויים. פעולת ההתנחלות איננה לוקחת מהאדמה, מהאדם או מהסביבה אלא נותנת - עצים, פרחים, פירות ושפע לאדמה החרבה, השוממה. לעומתם, המחבלים הורסים ומפריעים - זו מטרתם ותכליתם המוצהרת. הם מעוניינים להשמיד את מה שבנוי, לפגוע בחי ולהרגו. פעולה שתכליתה הרס איננה טובה, ועל כן הם אינם מוסריים גם אם וכאשר הם עושים דברים מועילים.

נקודה אחרונה זו זקוקה להבהרה בכדי שלא להתבלבל; האדם עושה את הפעולה ולא הפעולה את האדם. מי שבונה איננו מחבל אפילו אם הוא קורא לעצמו בשם זה, וזה שהורס הוא מחבל אפילו אם בנה משהו. זה שתכליתו בנייה הוא בנאי גם כאשר הוא הורס, והרי אנו יודעים שלפעמים בכדי לבנות צריך להרוס, אך זה שתכליתו הרס יכול להמציא תעלולים מתוחכמים מאד - ואפילו לבנות - בכדי להגיע לתכלית ההרסנית שלו.

היחסים בין מחבלים ומתנחלים בישראל אינם מציגים בלבול כזה כי המתנחלים בונים ואינם מחבלים - ואילו המחבלים אינם בונים (*). בישראל, החלוקה היא פשוטה וברורה - למי שבוחר לראות.

(*) תמיד יכול להופיע הרשע שיטען כי ראה "מחבל בונה" או "מתנחל הורס" ולכך יש לפחות שתי תשובות: 1.דינם כדין יוצאים מן הכלל 2.אם ראית אדם בונה, אז ראית בונה ולא מחבל, ואם הורס ראית, אז ראית פעולת הרס...

נתונים נוספים