הכיבוש

הכיבוש

אנחנו לא מחזיקים את הערבים בכיבוש – הם אלה שמחזיקים אותנו כבר יותר מחמישים שנה בכיבוש פסיכולוגי. כיבוש איום, כזה שממנו לא יוצאים, כזה שאיתו אי אפשר להתווכח, ושבגללו נפגעים כל בני עמנו מעת לידתם ועד יום מותם וגם אם אין אנו נפגעים מבחינה גופנית נפגעים כולנו קשה מבחינה רוחנית, שכלית ונפשית כאחד. אם וכאשר ייערכו פעם חשבונות אמת לגבי סגירת חוב אפשרית בינינו לבין הערבים הם יצטרכו לכלול פיצויים ראויים על כל מה שהפסדנו בגלל המלחמה והכיבוש הלא צודקים של הערבים עלינו.