23 מלחמת העולם החדשה

מזימה גלובלית

מזימה גלובלית

תיאוריה חולנית תרתי משמע

אנשי מדע מרשות החלל הרוסית עוקבים לאחרונה אחרי כשמונים שברי טיל ששוגר על ידי רוסיה לחלל, כשהוא נושא לווייני תקשורת, אשר התפוצץ בגלל תקלה טכנית לפני כשבועיים. בהווה מסכנים שברים אלה תוך ריחופם בחלל לוויינים, חלליות וכל כלי או מכשיר מעשה ידי אדם אחר שנע מסביב לכדור הארץ, אשר לאחרונה גדל באופן משמעותי מספרם כחלק מהתקשורת הלוויינית המקיפה אותו.

ביחס לעובדות אלה לא ניתן שלא להתחיל לחשוב שאולי אין הן תוצאה של מקרה אלא של תכנון – שמדובר בתוצאותיה של מזימה שתוכננה על ידי בריה"מ, שמטרתה פגיעה קשה בכל מרחב הגורמים המלאכותים המקיפים את כדור הארץ. כל הגורמים הללו מייצגים עולם של טכנולוגיה עדכנית שעליה מבוסס חלק ניכר מכלכלת ימינו, בהיותו שוק כלל-עולמי של ערכים המבוססים על לוויינים שפעולתם מתבטאת ברווחים של מיליארדי דולרים, מה שהוא אוצר של ממש בעיניהם של כל החסרים מצפון מוסרי.

מה שנראה כרעיון מרחיק לכת ביחס לרוע אנושי צריך לפנות את מקומו לעובדת היותם מאז ומתמיד בעולם שודדים ובוזזים אשר מצאו תמיד לנכון, כמו הפולשים הונדליים שהשליטו הרס וחורבן בעולם התרבותי בעבר, לחסל את הישגי התרבות האנושית פשוט מכיוון שזו עלתה ביכולותיה על מה שעמד לרשותם. במונחים של ימינו, ניתן להבין איך גורמים כלל-עולמיים רואים בטכנולוגיה החדשנית והקדומנית ביותר של האדם איום תרבותי של ערכיהם.

מנקודת מבט כלכלית "יבשה" ניתן להבין מה יכול להיות הענין של גורם המעוניין להיכנס למגרש המשחק הכלכלי של החלל המקיף את הארץ; התרבויות הנחותות ביחס על פני האדמה  - ובמיוחד המוסלמיות והקומוניסטיות – רואות את העולם המערבי-חופשי כמתחרה תרבותי ומוסרי ראשון במעלה המאיים על עצם קיומן (כשנושא אחרון זה מתבטא בהגירה המתמדת של מליוני בני אדם אל העולם החופשי). בהקשר זה, לא מן הנמנע שיש רשע תרבותי הפוגע בתשתיות הקיימות בתחום אויביו כדי להשיג בלעדיות ושליטה מוחלטת בתחומים כמו לווייני השידור, המבטאים את העליונות הטכנולוגית שלהם.

לכאורה, תיאוריה חולנית שמקורה ב"פאראנויה של ימי המלחמה הקרה". אך למעשה, הכרה במציאות קיומם של מטורפים מסוכנים בשוק העולמי. שחקן אלים, שאיננו מכיר בהיות עולם הספורט מבוסס על הגינות, יכול לחשוב על התנקשות בחיי שחקן מן הקבוצה היריבה כדי להסב לו נכות שתמנע מקבוצתו לנצח – ויכולים אנו לחשוב על גורמים רבים בעולמנו שיראו בפעולה מסוג זה לגיטימציה ואף יכבדוה בדיוק כפי שהפלסטינים המתחננים לסיוע תשתיתי מהעולם המערבי ומישראל אינם רואים סתירה כלשהי לכך בפעולות ההתקפה שלהם נגד ישראל ורמתה הטכנולוגית.

כל זה מסתכם בהשלכה אפשרית אחת של עובדת קיומם של שחקנים חולי רוח במימד העולם של ימינו, שבו קיימות בפועל מדינות עריצות כמו סין והעולם הערבי (ועדיין בריה"מ!) החולשות על מאגרי ענק של עבדים זולים, ומפעילות יכולות טכנולוגית וכלכליות שאותן רכשו בדרכים מפוקפקות. לצורך הפעלת פשעי חבלה מסוג זה די בכך שבמוסריותן (שממילא אופיינית לרמתו של פסיכופת יותר מזו של אדם בריא) תהיה סטיה שתצדיק רווח שנעשה על ידי חבלה בעצם האפשרות של תחרות חופשית והגונה...

תתי-קטגוריות

 • 23 ב טבעו הדתי של העימות

  כתבים הנוגעים להיבטים הדתיים המעורבים בעימותים וביחסים של הפוליטיקה העולמית, על יסוד ההנחה שבסכסוכים רבים הקיימים בימינו - ובהם בולט העימות במזרח התיכון - מהווה הגורם הדתי את המרכזי במניעים המוכרים על ידי העולם.

  מונה מאמרים:
  56
 • 23 ג ישראל בעולם

  כתבים על מעמדם של עם ישראל ומדינתו ביחס לעולם במצב הבינלאומי של ימינו.


  מונה מאמרים:
  26
 • 23 א מלחמת העולם החדשה

  מאמרים המתייחסים לסקירת המצב הפוליטי, העימותים והניגודים הכלל-עולמיים ממבט-על.

  מונה מאמרים:
  118

נתונים נוספים