24 מנהיגות יהודית

אין מאמרים בקטגוריה זאת. אם תתי קטגוריות מוצגות בעמוד זה, יתכן והן מכילות מאמרים.

תתי-קטגוריות

  • 24 א מנהיגות יהודית

    לפני למעלה מעשר שנים הוקמה בישראל תנועת "מנהיגות יהודית" בהנהגתו של משה פייגלין, שנראית לי כמבטאת את המגמה הרעיונית-פוליטית הנכונה ביותר בפוליטיקה הישראלית. במדור זה נמצאים כתבים המתייחסים לדרכה הרעיונית והמעשית של התנועה.

    מונה מאמרים:
    28
  • 24 ד מכתבים פנימיים

    בין חברי "מנהיגות יהודית" התנהלה תקשורת רעיונית-ערכית עשירה שעסקה ביחס בין דרכה הפוליטית לערכים שהיא מייצגת. בקטגוריה זו מספר דוגמאות לכך.

    מונה מאמרים:
    11
  • 24 ב הליכוד הפוליטי

    כחבר מרכז ליכוד מטעם "מנהיגות יהודית" מצאתי לנכון להתנגד למדינות שרון בנושא גוש קטיף. כאן תמצא כמה ממאמרי הנוגעים לנושא זה.

    מונה מאמרים:
    19
  • 24 ג זו ארצנו

    מאמרים וכתבים הנוגעים לפעילות המחאה של תנועת "זו ארצנו" ולפעולותי במסגרת זו

    מונה מאמרים:
    11

נתונים נוספים