לתיקון עולם

לתיקון עולם

מזה למעלה מעשור הולכת ומתפתחת בישראל תנועה פוליטית עממית בעלת מגמה מיוחדת; היא החלה כתנועת מחאה נגד הסכמי אוסלו, כשהיא קוראת לעצמה "זו ארצנו" ולאחר כמה שנים שבהם עסקה במחאה החליטה, תחת הכותרת של "מנהיגות יהודית" להיכנס לתנועת ה"ליכוד" כדי לפלס לעצמה דרך להנהגת מדינת ישראל. ביחד עם התפתחותה ממעמד של תנועה חוץ-פרלמנטרית לכזו שמנהיגה מציב את עצמו למול ראש ה"ליכוד" כמועמד לראשות ממשלת ישראל, הולך ומתפתח גם הרובד הרעיוני של התנועה; מה שהיה בתחילה תנועת מחאה כנגד אקט פוליטי הוא היום תנועה פוליטית המבוססת על רובד רעיוני רחב, אשר מציעה לעם ישראל ולציבור במדינת ישראל אלטרנטיבה אידיאולוגית שלמה.

אידיאולוגיה זו, המבוססת על היהדות ותואמת את תורת ישראל, מופנית אל יהודים מאמינים שומרי מצוות, אך יחד עם זאת היא קוראת לשורותיה כל יהודי באשר הוא. בהתאם לכך פונה "מנהיגות יהודית" גם אל יהודים שאינם חובשי כיפה וגם ליהודי התפוצות, אותם היא רואה כבעלי זכות שווה במדינה היהודית. גישה זו מבוססת על ההנחה שעקרונות היהדות מבטאים את האמת והצדק ותואמים גם את השכל הישר והמציאות.

ברוח זו ניתן להבין גם את הקריאה ל"תיקון עולם במלכות שדי"; משה פייגלין, מנהיגה של "מנהיגות יהודית", הוא אינטלקטואל בעל חזון ושאר רוח, נוהג לחתום על מאמריו באמירה "לתיקון עולם במלכות שדי". אף שחלק גדול מאזרחי ישראל אינם יורדים לסוף הכוונה במלים אלה, וגם אינו מכיר את מקורן, יש לדברים משמעות מציאותית מעשית.

המלים "לתקן עולם במלכות שדי" מופיעות בתפילה היהודית, שעליה חוזר כל יהודי מדי יום. אין זה המקום לעסוק בצורה המדוייקת בה מבין המתפלל את הדברים. מה שמהווה את יסודו של מאמר זה הוא נסיון להבין את משמעותם האובייקטיבית ואת הדרך שבה הם מתייחסים לתנועה הפוליטית במציאות העכשווית של ישראל.

קודם לכל, מה שמודגש ברעיון של "תיקון עולם" הוא שהעולם הוא מהות הראויה לתיקון. בזיהוי זה יש משום אמירה בעלת חשיבות, שכן תפישות שונות – ואף דתות מסוימות – רואות את עולמנו כרע שראוי לוותר עליו. בהקשר זה מוצגות גם אלטרנטיבות אסקפיסטיות (המציגות אפשרות בריחה מן העולם הזה), כמו העולם "הבא" או חיים "אחרים". היהדות דוגלת בכך שהעולם הוא טוב ביסודו ושעתידו, בהקשר זה, חיובי. היהדות מסכימה שיש בעולם ליקויים, אך הם בגדר של קלקולים שיש לתקנם.

מהי "מלכות שדי"? מלכות, כמושג, מציין מימד של שליטה מוחלטת. היהדות שואפת למצב של מלכויות – מצב שבו נמצאים דברים תחת שליטה ופיקוח. בהקשר זה "שדי" הוא שמו של האל, המהווה ביהדות את השליט העליון של המציאות. לפיכך, מייצג הרעיון של "מלכות שדי" מצב שבו קיימת בעולם שליטה מלאה של האל, אשר חוקיו פרושים על כל הקיים. במונחים פילוסופיים, לא-דתיים ואוניברסלים, המשמעות של "מלכות שדי" היא מצב שבו שולטים חוקי המציאות – או הטבע – באופן מלא. בהקשר מסוג זה ניתן להבינם כשליטה מלאה של אמת, צדק, מוסר – וכל ערך יסודי אחר שמהווה נגזרת שלהם.

לפיכך, באמירה "לתיקון עולם במלכות שדי" יש משום הצהרת מגמה שניתן להבינה כשאיפה למצב שבו יתוקנו קלקולי העולם וזה יתנהל כולו בהתאם לחוקי המציאות ויהיה עולם שבו שולטים חוקים של אמת, צדק ומוסר. יש בצורת הגדרה זו כדי להתאים לדעתו של כל שוחר טוב באנושות – וזה כולל את העם היהודי.

נתונים נוספים