הצעת מרכז למדיניות עברית

 

תל-אביב 20.12.99

 

משה, שלום

המפגש שערכת ביום ששי שעבר היה חשוב ביותר וגם מוצלח מאד; לדעתי, שומה עליך לראות את עצמך כשליח הקב"ה פשוטו כמשמעו - לא כמי שנושא בשגעון גדלות כלשהו אלא במובן היסודי שבו כל אחד מאיתנו הוא, בכוח, כזה. מה שעלינו לעשות הוא לשתף פעולה כדי להוציא את כוחותינו לפועל, מתוך הכרה בכך שסכום כוחותינו המאוחדים הוא שיקבע את כושר הפעולה העתידי שלנו ועלינו לדאוג בעיקר לכך שכל מחלוקת בין הנאספים תהיה לשם שמיים.

הייתי רוצה לנצל הזדמנות זו ולציין מספר נקודות, רעיונות והצעות, שלא זה המקום להרחיב בהן ובהתאם לאופיה הנוכחי של תקשורת זו אעשה זאת בקצרה ובתמצות, כחומר למחשבה ולעבודה עתידיים:

א. התחומים שבהם אני מתמחה ובאמצעותם אני מציע לתמוך במעשה המשותף הם:

1. פילוסופיה.

2. אמנות.

ב. אני ממליץ להבהיר למעורבים המייסדים את "המרכז למדיניות עברית" כי כל פעולה על הטווח שבין "מגדל השן" ל"ריצה על הגבעות" היא לגיטימית. כדאי, לדעתי, שהמסגרת החדשה תאופיין בטווח אפשרויות רחב ככל האפשר - החל מפעולות מופשטות, בעלות אופי אינטלקטואלי ורעיוני - וכלה בפעולות מוחשיות, בעלות אופי פוליטי והפגנתי. הבהרה מסוג זה שלעיל תאפשר:

1. שכל אדם המגדיר עצמו כיהודי והמכיר, עקרונית, בכך שההלכה היהודית מייצגת את האמת והצדק או, לפחות, אלטרנטיבה טובה יותר לכל אידיאולוגיה / שיטה קיימות, לחבור עם שותפים אחרים לענין כדי לקדם רעיון זה לכדי יישום, במסגרת הכרתו, זהותו, טבעו והתמחותו.

2. ליצור אפשרויות מגוונות של תקשורת עם העולם החיצון, החל מתקשורת בעלת אופי הסברתי וכלה בתקשורת בעלת אופי של מאבק פוליטי.

ג. בעת שבה חשיבות הפעולה האינטלקטואלית לסוגיה ברורה כמובנת מאליה בחוגים בעלי אופי הגותי, יש מקום להדגיש כי בצד פירותיה הפוליטיים של הפעילות ההפגנתית-מחאתית נוסח "זו הדרך" יש לפעילות זו פירות חשובים לא פחות בצורת תרומה לבטחון העצמי ולמצב הנפשי של רוב המחזיקים בעמדותיה, שהם בד"כ אנשים הרחוקים מהמעגל הצר ביחס של עולם ההנהגה ההגותית; עבור אדם צעיר, למשל, יש ערך לא יסולא בהשתתפות בהפגנה למען ענין צודק ובראיה מוחשית של שותפים למאבקו. בנוסף לכך, זוהי גם צורה חשובה של גיוס דורות יסוד של לוחמים שהמדינה היהודית העתידית תזדקק להם בהכרח.

ד. אחת ממטרותיו של מרכז אינטלקטואלי יהודי שיהווה חלק מפעולת המדינה העברית שבדרך, החל מהעתיד הקרוב, יהיה מאבק אינטלקטואלי באויבים רעיוניים שבראשם השמאל העולמי (המאיים על מדינת ישראל) והשמאל המקומי (המאיים על היהודי הדתי בישראל). מאבק זה צריך לחשוף את מערומיו האינטלקטואליים של האינטלקטואל השמאלני, כלומר: להראות בצורה מדעית ולוגית את הליקויים והכשלים שבעמדותיהם.

ה. במסגרת המאבק הפוליטי חשוב להרחיב את מערך כוחותינו עד שיכלול בשורותיו, מחוץ ליהודים תושבי מדינת ישראל, גם את שלושת המעגלים הבאים:

1. כל היהודים ברחבי העולם.

2. כל ידידי היהודים והיהדות, המזדהים עם המאבק למען ישות מדינית יהודית, באשר הם.

3. כל היחידים והארגונים התומכים במאבק למען זכויות האדם בעולם.

(סעיף אחרון זה מבוסס על הערכתי כי ניתן לבסס את המאבק של היהודים והיהדות לעצמאות על תפישות אוניברסליות שקנו להן חזקה בדורות האחרונים בהגות העולמית ובראשן תפישת זכויות האדם אשר, לדעתי, גם עולה בקנה אחד עם עקרונות היהדות.)

ו. אחת מפעילויותיו הפוליטיות המרכזיות של המרכז תהיה משפטית; זו תהיה מורכבת, בין היתר, מהמשימות הבאות:

1. מחקר ליקוטי מקיף בתחום המשפט היהודי, מתוך התמקדות בהשוואה עם שיטות המשפט הנהוגות בעולם.

2. ביקורת המשפט הישראלי הקיים והכנת תשתית חוקתית למדינה יהודית מודרנית.

3. עבודת הכשרת שטח משפטית לצורך הכנת תביעות פרטיות וייצוגיות בבתי דין מקומיים ובינלאומיים, בשם העם היהודי, כנגד כל מהות קיימת בהווה שפגעה בזכויות היהודים והיהדות לאורך ההסטוריה (למשל, תביעת הרכוש היהודי הגזול הנמצא בידי הכנסיה הקתולית).

ז. חלק מפעילות המרכז תהיה מחקרית-מדעית: המרכז יתמוך בכל צורת מחקר שתעמת את הידע היהודי עם הידע של העולם החיצון בכל תחומי המרחב המדעי, החל מפיסיקה וכלה בפוליטיקה. המרכז יעסוק באופן תדיר בהצעת פתרונות עדכניים לבעיות ההווה, ברוח היהדות, לעולם החילוני בישראל ולעולם כולו.

הנחת היסוד שעל פיה יפעל הקו המדעי של המרכז היא: היהדות מייצגת קידמה – ולא (כפי שסובר חלק מהעולם החיצון) נסיגה. היהדות אוצרת יעילות גדולה יותר ופתרונות טובים יותר לבעיות העולם של היום, בעיות שבחברה של היום אין להן פתרון.

ח. בשלביו הראשונים של קיומו יפעל המרכז דרך מסגרת פעילות קבועה שתכלול:

1. כתבי-עת הגותיים.

2. ביקורת פוליטית (ובתוך זה ביקורת התקשורת, המדיניות ופעולות מחאה).

3. ארגון אירועים (ובתוך זה אירועים בעלי אופי אינטלקטואלי ואירועים אמנותיים).

ט. האתגר ההגותי הוא יצירת אוירה שמכבדת את הישן ואינה דוחה את החדש - ולהיפך. כדאי להציע לכל הדוברים שהשתתפו ביום ששי (וגם לאלה שנבצר מהם להגיע) להביע את דעתם בצורה מפורטת יותר בשיחה פרטית עם היוזמים הראשיים, או בהרצאה מלאה שתיערך בכינוס מאורגן מראש שבו ישתתפו כל המוצעים הפוטנציאלים או במאמרים מפורטים שיציגו את עמדותיהם, אשר יועברו, לצורך ביקורת, לאחרים. בתהליך זה תיווצר ה"מסה" הרוחנית היסודית, אשר תהווה את מרכז הכובד הסגולי של הארגון.

עד כאן, כאמור, נקודות עמדה כלליות. יש באמתחתי פרטי תוכן רבים ונקודות נוספות שאשמח לשוחח עליהן עמכם בהזדמנות קרובה.

בברכה

אוהד