למיכאל פואה על הודעת מנהיגות למפקח על הבנקים

 

לכבוד

מיכאל פואה,

מנכ"ל "מנהיגות יהודית".

 

הנדון: התייחסות להודעה למפקח על הבנקים ביום 13.2.05

 

בשמי ובשם חטיבת "מציאות לזכויות האדם" בתנועת "מנהיגות יהודית", הריני להביע את אי הסכמתי והתנגדותי הרעיונית להודעה שהוציאה "מנהיגות יהודית" לתקשורת ביום ד' אדר א' תשס"ה. בהודעה זו ברכה "מנהיגות יהודית" את המפקח על הבנקים יואב הלמן על החלטתו בדבר ניהול מסגרת האשראי בחשבונות העו"ש של אזרחי מדינת ישראל.

על רגל אחת (ומתוך שאיפה לפיתוח עתידי), אי הסכמתנו מבוססת, ראשית לכל, על הרעיון שהתערבות הממשל בכלכלה ופיקוחו עליה מנוגדת לעקרונות היהדות, בהיותה צורה של גזל.

שנית, אפילו אם היתה בנמצא אפשרות דחוקה למלכות לעשות בנכסי העם כבשלה, אין דין מדינת ישראל היום כדין מלכות.

שלישית, שאיפה לאימוץ ערך על ידי תרבות, איננה שוות ערך להנחתת חוק של מדינת עריצות המחייב אימוץ של ערך זה. למעשה, השני מבטל את הראשון בשל היותו נכפה; ההבדל בין שאיפה לערך לבין כפייתו הוא ההבדל העקרוני שבין חופש לכפיה.

הנושא העקרוני של התערבות המדינה בכלכלה בכלל – והנושא המסויים של זכותה של מדינת ישראל של היום בפרט לכפות חוקים על אזרחיה – צריכים, לדעתי, להתברר בדיון מסודר ומעמיק בתוך התנועה לפני שיוצאים אל התקשורת בהודעה מהסוג הנ"ל.

בשל חשיבות הנושא, אני מוכן לקחת על עצמי לארגן כנס עיוני (אחד או יותר) בנושא התערבות המדינה בכלכלה מטעם "מנהיגות יהודית" במקום כמו בית הסופר ובמתכונת של ערב העיון האחרון.

בברכה

אוהד קמין

"מציאות"

העתקים: משה פייגלין, מרדכי קרפל, ד"ר גדי אשל, הר' יצחק ליפשיץ, ד"ר גיא אנוש, תמיר וניצי אילן, ששון ודוד עובדיה, מוז ושרון לוי, יוסי ורונית לסטר, הלל וייס.

נתונים נוספים