25 א מציאות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
מכתב לבית המשפט ולעיריית ראשל"צ נכתב על ידי ohad kamin 1410
צה"ל 2000 - הכשל המוסרי נכתב על ידי ohad kamin 1058
פתרון צודק נכתב על ידי ohad kamin 778
פוגרום עולמי תשס"א נכתב על ידי ohad kamin 819
סעיד נכתב על ידי ohad kamin 923
הזמנה למשפט ציבורי נכתב על ידי ohad kamin 803
מציאות בליכוד: עלות המועמדות נכתב על ידי ohad kamin 843
מציאות: הערות לנוסח החוקה בליכוד נכתב על ידי ohad kamin 847
מציאות לזכויות האדם בליכוד נכתב על ידי ohad kamin 761
מציאות: הצהרת ערכים ומגמות נכתב על ידי ohad kamin 860

נתונים נוספים