מציאות לזכויות האדם בליכוד

 

מ צ י א ו ת

החטיבה לנושא זכויות האדם בתנועת הליכוד

 

נתוני יסוד:

מציאות היא אגודה פילוסופית-פוליטית ישראלית הפועלת למען זכויות האדם בארץ ובעולם. חבריה הם אנשי רוח פעילים בעלי רקע פילוסופי.

מציאות הוקמה בישראל לפני למעלה מעשור ומזה כשלוש שנים שהיא מפעילה את החטיבה לנושא זכויות האדם בתנועת הליכוד.

פעולותיה של מציאות לגבי זכויות האדם מתמקדות בחינוך, ביקורת ובהגנה, עוסקות בתחומי מדיניות הפנים והחוץ, ישראל והעולם:

1. חינוך: הגברת המודעות לנושא זכויות האדם באמצעות תקשורת, קורסים, מאמרים ועוד.

2. ביקורת: העברת ביקורת על פעולות ארגונים, חברות ומסגרות שלטון בארץ ובעולם.

3. הגנה: היכן שזכויות האדם נפגעות, השתתפות בפעולות מחאה ויזימת תביעות משפטיות פרטיות וייצוגיות בהתאמה לסוג הפגיעה.

מציאות פועלת על יסוד פילוסופיה מוסכמת על חבריה, המחזיקים בתפישה הליברלית של זכויות האדם, שיסודותיה גובשו בתקופת ההשכלה ומצאו את מקומם בחוקה ובמגילת העצמאות של ארה"ב.

מציאות מתנגדת לתפישת זכויות האדם המקובלת באופן מסורתי על חוגי השמאל, השואבת את כוחה מההשקפה המוצאת את מקומה בהסכמים ובאמנות בינלאומיות כמו מגילת זכויות האדם של האו"ם.

פוליטית (וכלכלית) דוגלת מציאות בחופש ובביטויו הכלכלי, הקפיטליזם, המבטאים שניהם את זכות האדם הראשית והיסודית, זכות הקנין – ובהתאמה לכך מתנגדת באופן גורף לתפישה הסוציאליסטית המאשרת פגיעה בזכויות אלה.

מציאות פועלת למען המוסריות והצדק, כפי שהם באים לידי ביטוי במדינה צודקת, כלומר כזו המגינה על זכויות האדם שלה באמצעות חוקה אובייקטיבית ומערכת משפטית הפועלת בהתאמה לה.

בהתאמה לתפישות אלה, רואה מציאות את תנועת הליכוד כקרובה ביותר במערכת הפוליטית פוליטיקה הישראלית להנחלת המודעות לערכי זכויות האדם, ומתוך כך לקרובה ביותר לצורך מימוש עתידי של האידיאל של משטר המבוסס על זכויות אלה.

מציאות שואפת לשיתוף פעולה עם כל יחיד או ארגון שענינו חופף לשלה.

מציאות לזכויות האדם

נתונים נוספים