מציאות: הערות לנוסח החוקה בליכוד

 

מ צ י א ו ת

החטיבה לנושא זכויות האדם בתנועת הליכוד

תל אביב אוגוסט ‏2002

לכבוד

חברי ועדת המשנה

א.נ.,

הנדון: הערות לנוסח החוקה מיום 17.5.1993

להלן השגותיהם של חברי "מציאות", החטיבה לנושא זכויות האדם בתנועת "הליכוד", לגבי סעיפי החוקה, לצורך מחשבה ודיון:

1. לגבי ההופעה של "צדק חברתי" בסעיף מס. 1, המגדיר את התנועה: צדק אינו "חברתי" אלא מוחלט; בהקשר של צדק, שאמור להיות מוחלט ולהיקבע עפ"י שיפוט אובייקטיבי, המושג "חברתי" עלול להטעות וליצור הטיית הצדק; ה"חברתיות" נובעת מתפישה סוציאליסטית וככזו מנוגדת לתפישה היהודית-ליברלית. ולהביא לאפליה שהיא, ביסודה, נוצרית-סוציאליסטית ומושפעת מכוחות השמאל בפוליטיקה.

2. לגבי הנזכר בסעיפים ז-ח, "הימנעות הממשלה, ככל הניתן, ממעורבות במשק": א. אין שום הצדקה למעורבות הממשלה במשק וכל מעורבות שלה מייצגת, בהכרח, פגיעה בזכות הרכוש, שהיא זכות האדם היסודית ביותר(*). זו גם המשמעות המעשית של "טיפוח וקידום ערי הפיתוח ושכונות המצוקה" באם היא נעשית ישירות על ידי הממשלה.

3. לגבי סעיף ט, העוסק באחריות ממלכתית: א. מממשל לא נדרשת רמה "סבירה" של בטחון הפרט, אלא מוחלטת. עפ"י תפישה ליברלית המכבדת את זכויות האדם, על הממשל לעסוק בהגנה על זכויות האדם ותו-לא. אין לתת בידי הממשל לעסוק בחינוך, בריאות, תעסוקה, איכות הסביבה או כל תחום שהוא זולת בטחון פנים וחוץ (צבא ומשטרה) וניהול מערכת משפט שתנהל שיפוט אובייקטיבי (ולא כפוף לממשל) לתכלית הגנת זכויות האדם של האזרחים משלמי המסים.

אנו מגישים נקודות אלה מתוך מודעות לכך שבמסגרת הזמן הקצר שיש בידינו אין אפשרות לדיון מקיף ומעמיק. עם זאת, מכיוון שאנו מאמינים כי יש להתייחס לנקודות אלה בכובד ראש, אנו יכולים רק להביע צער על חוסר האפשרות לערוך, בשלב זה, דיון מעמיק יותר בסוגיות יסודיות אלה.

בברכה

אוהד קמין

מ צ י א ו ת

(*) תקציבי הממשלה באים ממסים, המיועדים לממן את פעולותיה ואינם מייצגים מעורבות בכלכלה.

מציאות לזכויות האדם