מציאות בליכוד: עלות המועמדות

 

מ צ י א ו ת

החטיבה לנושא זכויות האדם בתנועת הליכוד

תל אביב 1.7.02

לכבוד

רפי דואק

מזכיר ועדת הבחירות המרכזית

א.נ.,

הנדון: עלות המועמדות לחברות מרכז

נודע לנו כי הסכום הנתבע ממועמד לחברות ו/או צירות במועצות הליכוד (כ"השתתפות בהוצאות") עולה לכדי מאות שקלים ולעתים אף למעלה מאלף ש"ח. סכום זה גדול ואינו לפי כיסם של מועמדים רבים, ולכן מציב הדבר מחסום / מכשול לפני אנשים שהם, מבחינה פוטנציאלית, מתאימים לחברות מכל בחינה אובייקטיבית.

לפיכך, היינו מעוניינים, כחברי תנועה, לדעת מדוע ואיך נקבע סכום זה על ידי ועידת הבחירות, לפי המפרט הבא:

א. מדוע נקבע דווקא סכום לא מבוטל זה, כלומר מה בדיוק קונה המועמד עבור כספו ו/או מהן, בדיוק, ההוצאות שנזכרות בהחלטת הועידה?

ב. על פי איזה תהליך חוקי נקבע הסכום ואיך מתנהלת הביקורת על הליך זה?

בנוסף לכך היינו שמחים לדעת מי הוא האחראי על הליך קביעת הסכום, ואל מי, באופן מסויים, ניתן להפנות שאלות נוספות הנוגעות לענין.

רוצים אנו להסב את תשומת לבכם לכך כי ללא הסבר מספק עלול להיווצר בציבור חברי הליכוד הרושם והחשד כי בקביעת סכום גבוה למועמדות יש משום רצון פוליטי נסתר להצר את צעדיהם של מועמדים בעלי יכולת חמרית דלה – ובמיוחד של כאלה שאינם קרובים לקופה.

הרינו להודיעכם, כמו"כ, כי בשל דחיפותו של הנושא עקב הבחירות המתקרבות למרכז הליכוד, אי מתן תשובה מספקת בתוך פרק זמן נאות, יגביר את החשד כי מדובר בקביעה שרירותית וחסרת יסוד אובייקטיבי. דבר זה יאלץ אותנו לנקוט באחת או יותר מן הפעולות הבאות:

א. פניה לביה"ד של הליכוד, בבקשה להתערבותו בענין.

ב. דיווח לציבור חברי הליכוד ויידועם לגבי השלכותיו הפוליטיות-ערכיות של הנושא.

ג. הוצאת הנושא לגורמים חיצוניים לתנועה, כדי לברר את מעמדו החוקי.

למותר לציין כי כחברי התנועה יש לכולנו ענין במנהל תקין ובשקיפות מירבית.

בברכה ובציפיה לתשובתכם

אוהד קמין

מציאות

מציאות לזכויות האדם

 


מ צ י א ו ת

החטיבה לנושא זכויות האדם בתנועת הליכוד

תל אביב 1.7.02

לכבוד

אריק ברמי

מנכ"ל הליכוד

א.נ.,

הנדון: עלות המועמדות לחברות מרכז

רצ"ב, לידיעתך, מכתב שהפנינו למר רפי דואק בנושא עלויות המועמדות לחברות מרכז הליכוד.

בברכה

אוהד קמין