הזמנה למשפט ציבורי

 

מציאות למען הטוב, האמת והצדק

ענף המשפט הציבורי

הזמנה למשפט ציבורי

הציבור מוזמן בזה להגיע לבית המשפט העירוני בבית שמש כדי לשפוט באופן עצמאי ובלתי-תלוי את פעולת המערכת המשפטית. להערכתנו, יש יסוד להניח כי המערכת המשפטית של ישראל מנוצלת על ידי הממשל לצורך הפעלת מדיניות פגיעתו בזכויות האדם של אזרחיה.

הנוגעים לנושא זה הם ההליכים הפקידותיים המתקיימים בימים אלה נגד אוהד קמין, פילוסוף ולוחם למען זכויות אדם, אשר השתתף בפעולת מחאה נגד פגיעת הממשל בזכויות האדם של אזרחי מדינת ישראל. הליכים אלה מסתיימים בדיון שייערך ביום ראשון 25.5.03 בשעה 13.00 לפני מר רון אלכסנדר.

להערכתנו לא רק שהחלטות פוליטיות קובעות את מהות ההליכים הנוכחיים אלא שגם יש יסוד להניח שהממשל הסתיר מבית המשפט מידע הקשרי חשוב, כדי להשיג תוצאה של פסק דין "מוזמן מראש". לצורך הגדלת הסיכוי לשיפוט יעיל, אנו מציעים לציבור (ואולי גם לבית המשפט), בנוסף לכך, את העובדות החשובות הנוגעות לנושא:

העובדות:

עד אפריל-מאי 2001, במשך מספר חדשים, התקיימו ברחבי הארץ ובמיוחד בשטחי יש"ע, מעשי רצח רבים של יהודים על ידי ערבים משטחי הרשות הפלשתית. מעשי רצח אלה לא זכו לתגובה הולמת מצד הממשל (החדש), אשר לא הפעיל את מלוא עוצמתו כנגד הרוצחים ונקט במדיניות מוצהרת של "איפוק הוא כוח".

ביום ג' ו' סיוון תשס"א 2.5.01 הכריז שר הבטחון דאז, בנימין בן אליעזר, כי "מאות מחבלים מתאבדים מנסים לחדור לישראל".

ביום ששי 1.6.01 התקיימה בירושלים הלוייתו של פייסל חוסייני. כמחווה, איפשרה ממשלת ישראל ל20,000 פלשתינאים משטחי יש"ע להיכנס לירושלים ללא כל בדיקה בטחונית.

בליל אותו יום, פחות מ12 שעות לאחר סיום ההלווייה, פוצץ עצמו מחבל מתאבד בתור הכניסה למועדון ה"דולפינריום" בתל-אביב ורצח 20 ישראלים.

בעקבות אירוע זה, החליטה הנהגת "ז ארצנו" על עצרת ופעולת מחאה כלל-ארצית, אשר תבטא את מורת רוחו של העם ממדיניות ההבלגה והמתירנות של הממשל כלפי האוייב, כפי שבאה לידי ביטוי במקרה שלעיל.

ביום חמישי ה14.6.01, נערכו הפגנות תנועת "זו ארצנו" כדי למחות על הפקרת אזרחי מדינת ישראל לטירור במסגרת "מדיניות ההבלגה" שננקטה על ידי ממשלת ישראל. בפעילות מחאה זו השתתפו אלפי אנשים אשר עיכבו תנועה בעשרות צירי תנועה ברחבי הארץ.

במסגרת אחת מהפגנות ופעולות מחאה אלו של "זו ארצנו", נעצר אוהד קמין, מפעילי התנועה, ביחד עם חברים רבים, על כביש מס. 1 (תל-אביב-ירושלים), לאחר שהשתתף בעצירת התנועה בציר זה. בהפגנה במקום זה השתתפו עשרות בני אדם. הוא סירב להזדהות – ולהשתחרר בו ביום - כדי להגיע לבית המשפט לצורך הארכת מעצר, לצורך מסירת ההצהרה הבאה:

"בדיוק לפני שבועיים התירה ממשלת ישראל לאלפי רוצחים פוטנציאליים להכנס לירושלים ללא בדיקה. הממשלה היא חלק מהמנגנון של מדינת ישראל שאיפשר פגיעה זו בזכויות האדם שלי, כמו בזכויות האדם של שאר אזרחי מדינת ישראל. בכך פקעה זכותו של הממשל לנהל את חיי; אני אינני מכיר בסמכותו המוסרית של מנגנון זה, אשר בית המשפט הזה מהווה חלק ממנו ואינני מוכן לשתף עמו פעולה."

לאורך כל אירוע ההפגנה שלעיל, התנהגות השוטרים כלפי המפגינים היתה אלימה במיוחד וכללה השלכת עצורים על הקרקע והכאתם. תנאי בית המעצר שבהם הוחזקו העצורים מביניהם היו גרועים ביותר. במכתב תלונה ששיגר לגורמים הרשמיים האחראים על המשטרה העיר מר קמין את תשומת לב הממונים לכך שבהקשר הקיים משמשים כל אלה כגורם הרתעה פוליטי בידי השלטון. על המכתב לא נתקבלה כל תגובה.

כשנה לאחר מכן קיבל אוהד קמין הזמנה למשפט על הסעיפים: 1. התנהגות פרועה במקום ציבורי. 2. שיבוש מהלכי משפט. 3. הפרעה לשוטר במלוי תפקידו.

ההקשר הכולל, שצויין לעיל, זכה לאיזכור בסעיף 3 של כתב האישום במלים הבאות: "הרקע לאירוע הוא פעולת מחאה של תנועת זו ארצנו שכללה בין היתר הפגנה בצד הדרך בשער הגיא..."

ההערכות:

מדינת ישראל וממשלת ישראל אינן מתפקדות כפי ששומה עליהן לתפקד, כלומר כשליחי ציבור.

מדינת ישראל ו/או ממשלת ישראל לא רק שאינן מהוות מנגנון המגן על זכויות האדם של אזרחי מדינת ישראל אלא שהם מונעות מן העם את האפשרות להגן על זכויותיו ומפקירות אותו לידי אויביו.

עובדה זו כשלעצמה משמיטה את הקרקע מתחת לכל לגיטימציה של אנשי השלטון ומציגה את השלטון כלא-צודק במפגיע; העובדות שלעיל מציגות את הממשל במערומיו כשלטון עריץ שרק כוח הזרוע, האלימות והמרמה עומדים לצידו.

תחת שלטון זה אין האזרח מקבל סיכוי או אפשרות להגן על זכויותיו: הוא מופקר לאוייב על יסוד הנחות קולקטיביסטיות, המקריבות אותו לטובת ענינים מעורפלים ולא ברורים לו, מבלי שתינתן לו האפשרות לבחור את עתידו ולעצב את חייו כמקובל במדינות חפשיות. כאשר הוא מנסה למחות, הוא נתקל באלימות השלטון.

אלימות השלטון באה לידי ביטוי בהפעלת כל מערכותיו – כולל מערכת החוק והמשפט – לטובת מניעים, תכליות וענינים פוליטיים, המנוגדים לאלה של האזרח.

לפיכך, הפעלתו של השלטון את המערכת המשפטית, בצד מערכת צבא ומשטרה, איננה אלא כיסוי להליכי צדק, לצורך המשך דיכוי העם על ידי בלבולם של האזרחים. זהו משחק ידוע מראש אשר תוצאותיו לעולם אינן יכולות להיות לטובתו של האזרח, באשר אין השופטים אלא פקידים, הקובעים את פסק הדין בהתאם לחוקים וסעיפים מוגדרים מראש הן מבחינת תכנם והן מבחינת העונשים הקבועים להם בחוק. עקרונית, מנוגדת גישה זו להגיון ולצדק. פוליטית, היא איננה מאפשרת דיון בהקשר המלא של האירועים, שהם הכרחיים לצורך שיפוט אמיתי של פעולות הנאשם.

במקרה המסויים של הדיון הנוכחי מעניין לשים לב לנקודות הבאות: א. הרחקתו בזמן של הדיון מזמן האירוע (כנראה כדי לא לאפשר למעוניינים לשחזר כהלכה את האירועים). ב. עדויותיהם של שוטרים לגבי מספר משתתפים קטן בהרבה משהיה באמת בהפגנה (כדי למעט את היחס הנכון של האירוע הנדון למסכת האירועים הכללית). ג. דחיקתו של האירוע כולו לתוך סעיפים שגרתיים (אשר עשויים להיות גם סעיפים העוסקים בתעבורה או בפלילים). שלושת אלה מסיטים את מיקודו של האירוע מהנושאים הפוליטיים-חברתיים שהם יסודו ואינם מאפשרים לדיון – בין אם בית המשפט מודע לכך ובין אם לאו – לעסוק בהם.

משמעות הדבר היא כי באמצעות סעיפי האישום קבע הממשל עוד לפני תחילת הדיון את מסגרות הפעולה של הפקידות המבצעת אותה, את פסק הדין ולמעשה גם את גזר הדין. קביעה פוליטית מסוג זה מבטלת את משמעותו האובייקטיבית של ההליך באשר היא מנתקת אותו מקשר כלשהו למושגי הצדק והשיפוט החפשי.

מכל זה יוצא כי הדיון האמור להתקיים בבנין בית המשפט בבית שמש אינו אלא רכיב אחד בתהליך הדיכוי הפוליטי שמפעילה ממשלת ישראל כנגד חירויותיו של האזרח. מתוך החזקה ואמונה בהנחה זו, הצהיר אוהד קמין בדיון מקדים שהתקיים ב30 באפריל כי הוא אינו מכיר במערכת המשפטית כמייצגת צדק.

למותר לציין כי ההפקרות שהפגנות "זו ארצנו" מחו נגדה נמשכת וכבישי ארצנו ממשיכים להישטף בדם חפים מפשע חדשים לבקרים. השלטון הפושע ממשיך לפגוע בזכויות האדם של אזרחים ישראל שוב ושוב, בין על ידי הפקרתם לאוייב ובין על ידי דיכוי חופש הביטוי שלהם – כפי שנעשה הדבר בתביעה הנוכחית.

השלטון הישראלי העריץ מצליח לרמות את רוב מדינות העולם, המניחות כי ישראל היא ארץ חפשית. אך בניגוד לידוע בעולם החיצון, רשת ברזל של כפיה שלטונית אוחזת באזרח, סותמת את פיו ורודה בו באכזריות מבלי שהיא משאירה לו ברירה זולת לציית ולהיפגע. על הכל לדעת כי האזרח הישראלי מובל לשחיטה על ידי מנהיגיו-כביכול כצאן לטבח - וכי כל שיתוף פעולה של האזרח עם השלטון מזוהם בטירור שלטוני.

לדיון שייערך בבית שמש ביום ראשון ה25.5.01 לא יגיע אוהד קמין מתוך בחירה חפשית אלא מתוך ציות למגף השלטון המונח על צווארו.

אך כל מה שיוחלט וכל מה שייאמר במסגרת הדיון בתביעת המדינה יהווה עדות במשפט הציבורי שייפתח נגד האחראים לדיכוי העם.

וישפוט הציבור!

מציאות

 

לידיעתך:

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם הזמנה זו בכל מסגרת שנמצא לנכון.

העתקים: תקשורת, "זו ארצנו", "מנהיגות יהודית", ארגונים חוץ-פרלמנטריים, מוסדות תנועת "הליכוד", הפורום למען ערכי הליכוד, חברי כנסת, משרדי הממשל, מוסדות הקהילה היהודית העולמית (רשימה חלקית).