זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 514
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 563
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 592
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 622
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 515
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 562
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 559
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 663
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 559
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 431

נתונים נוספים