זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 655
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 688
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 711
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 773
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 665
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 715
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 708
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 797
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 707
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 562

נתונים נוספים