זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 305
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 371
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 375
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 401
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 318
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 353
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 329
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 482
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 360
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 317

נתונים נוספים