זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 640
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 669
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 690
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 749
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 641
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 697
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 690
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 777
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 688
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 547

נתונים נוספים