זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 580
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 614
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 637
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 684
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 580
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 636
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 626
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 720
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 627
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 488

נתונים נוספים