זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 279
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 314
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 323
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 361
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 299
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 322
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 290
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 442
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 314
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 308

נתונים נוספים