זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 679
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 711
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 735
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 809
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 695
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 740
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 734
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 825
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 734
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 589

נתונים נוספים