זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 327
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 403
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 424
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 442
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 339
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 378
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 374
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 544
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 389
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 326

נתונים נוספים