זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 235
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 258
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 269
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 305
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 249
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 258
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 231
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 389
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 259
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 249

נתונים נוספים