זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 246
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 268
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 278
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 323
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 269
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 275
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 250
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 407
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 275
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 262

נתונים נוספים