זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 419
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 480
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 507
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 532
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 421
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 467
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 467
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 606
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 469
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 356

נתונים נוספים