זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 835
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 849
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 877
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 1001
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 866
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 896
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 874
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 974
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 906
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 726

נתונים נוספים