זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 475
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 528
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 551
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 589
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 474
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 520
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 523
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 638
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 522
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 395

נתונים נוספים