זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 380
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 447
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 461
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 492
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 389
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 430
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 428
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 584
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 434
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 340

נתונים נוספים