זכויות האדם

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
התקפה על ההגנה נכתב על ידי ohad kamin 539
רכוש פרטי כיסוד נכתב על ידי ohad kamin 580
קובה: חביבה וחסינה נכתב על ידי ohad kamin 606
ענק מחשבים תואם דיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 643
עינוי והקצאת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 535
עבדים כגיבורים נכתב על ידי ohad kamin 590
משמעותן של זכויות נכתב על ידי ohad kamin 586
מכתב תלונה על פגיעה בזכויות אזרחי ישראל נכתב על ידי ohad kamin 683
מכות וזכויות אדם נכתב על ידי ohad kamin 582
ללא זכויות נכתב על ידי ohad kamin 451

נתונים נוספים