הנאת קדושים

 

הנאת קדושים

רבי ינאי אומר: אין בידינו לא משלוות הרשעים, ואף לא מיסורי הצדיקים. משמעות הדבר היא שאיננו מקבלים/מסכימים בתפישתנו כי לרשעים יש שלווה וכי הצדיקים מתייסרים - והווארד רוארק הוא אולי קדוש אבל לא מעונה.

הביטוי קדוש מעונה הוא ביטוי נוצרי פאר-אכסלנס שבא לקשר בין טוב ליסורים - ואסור לקבל אותו. יש לתמוך בביטוי קדוש-נהנה ולהראות שזהו הענין: שמי שעושה טוב נהנה ואם מישהו סובל מעשיה משמעות הדבר היא שכנראה שמה שהוא עושה איננו כל כך טוב.