מאברהם עד משה

 

מאברהם עד משה

קניית מערת המכפלה על ידי אברהם בכסף עובר לסוחר מבססת את זכות צאצאי אברהם על המקום עד היום.

רכישה זו, הנעשית עוד לפני ההבטחה האלוהית של הארץ לעם ישראל במדבר, ממחישה עד כמה יסודית היא זכות הקנין ביהדות.

את חשיבותם של ערכי החיים ביחד עם הענקת הדרכה מפורטת לגבי פעולתו המאוחדת של עם באופן השומר על זכויות האדם של החברים בו, ובכלל זה על נטייתם הטבעית להתפתח באופן עצמאי כיחידים בעלי קנין. את מבצע הקמתה של חברה אנושית חופשית ומתקדמת שבה תהיה שותפות רוחנית, המבוססת על צדק ואמת, כאשר עניני היחיד שבה אינם מנוגדים לעניני הקהילה, הנחה משה רבנו, אשר באמצעות תורת האל שהביא לעם לאחר ששחרר אותו מעבדות, ביטא שלב נוסף של יישום תורתו של אברהם. כך, בין אברהם למשה, הונח היסוד להתגבשות עם ישראל המיוחד, שבניו מבססים את חייהם על חופש וכבוד הדדי.

לאור זה נחלקים ביניהם גם שני מחנות העימות המטפיסי: מחד מחנה קדושת הקנין ומאידך מחנה הכחשתו; ובזמן שהמחנה הראשון, היהדות, המקדשת שם קונה שמים וארץ, מאשרת יום יום מחדש את החיים עלי אדמות, ואת מושגי היצירה, הקנין והרכוש, שהם מושגי יסוד בהתפתחות החיים עוסק המחנה האוייב בהשמדה, בביזה ובהכחשת עקרון הרכוש הפרטי.

מעבר להבדלים רבים שיש בין היהדות לדתות אחרות, ברור כי בזמן שהעם היהודי מקדש את ערך החיים בעולם, את אהבתם ואת כל המשתמע מעשית מערכים אלה, החל משפע כלכלי, המבוסס על עבודה יצרנית וכלה בהקמת משפחה, תרבות ועם, שאותם רואה היהדות כביטוי של האלוהים בעולם, דוגל המחנה המנוגד לה בתפישת מוות והאלהתו דרך קרבנות אדם בצד שנאת העולם הזה.