שכר החירות ועונש השיעבוד

 

שכר החירות ועונש השעבוד

בישראל של היום שולטת עריצות, ללא קשר לממשל מסוים, ימין או שמאל. והשאלה היא איך הופכים את מצב אי המוסריות הזה? איך מצליחים לבטל חמישים שנות שטיפת מוח של רעיונות אופל? איך מוחקים את הרעיון שיש לאדם כלשהו – או קבוצה - זכות לשלוט ולנהל את חייהם של בני אדם אחרים?

היום, במערכת הפוליטית, יש רק אידיאולוגיה אחת שיכולה להילחם בדיקטטורה – אף כי גם המחזיקים בה אינם מודעים למלוא משמעותה: היהדות. רק הרעיון היהודי מחנך להגנה מלאה על זכויות האדם: הגנה שאינה מבוססת על רחמים או פרגמטיזם בטחוני, אלא על צדק: על הרעיון שאין לאדם אחד (וגם לא קבוצה) זכות לכפות את דעתו על אחר.

רק הרעיון היהודי מטיף – ומיישם, משחר קיומנו כעם - לשיטת משטר שהעולם החופשי ביחס משתוקק אליה: חברה חופשית, בעלת זהות לאומית מוגדרת בחוקה, ומנוהלת על ידי יחיד, הפועל כשהוא מודרך על ידי החוקה, ומבוקר על ידי מועצת מומחים.

מבחינה זו, כל משטרי העולם הנאור של היום הם, מבלי דעת, גרסאות שונות של הרעיון הפוליטי היהודי. הערך היסודי הנמצא ביסודו של הרעיון המדיני היהודי הוא חופש: רק במצב של חירות יכול עם לשמור על זכויות בניו ועל זהותם היחידאית. רק חירות מדינית מאפשרת ליכוד אמיתי.

במשך אלפי שנות קיומה של היהדות, לא נזקקה שום חצר, עיר או קבוצה המקיימת את ההלכה, להניף חרב או לאיים באקדח על אחד מבניה כדי שישתייך אליה. למעשה, עוצמתה של היהדות וכושר עמידתה במבחן נובעים ישירות מהעובדה שההשתייכות לקהילה היהודית היא מבחירה. כך, כל עצמתו וכוח שרידותו של העם היהודי נובעים מהיעדרה של כפייה במערכת החברתית שלו.

משמעותו הלוגית של היעדר זה היא שבחברה נטולת כפייה – חופשית - הכוח המקיים את הקשר האנושי בין חלקיה הוא הבחירה; בקשר לכך, יש לציין כי אי קיום הכפייה בחברה היהודית מבטיח את מימוש כוחו של היחיד בצורה הטובה ביותר, מכיוון שעל כוח זה להישמר פעיל כל העת. זהו חלק מסודה של התרבות היהודית, המסביר גם מדוע היא עולה גם בכוח יצירתה היחסי על שאר חברות האנוש.

למול החברה היהודית, כל שאר החברות הן כפייתיות ביחס – ובהתאמה לכך מנוונות ומדכאות את חירות היחיד ולפיכך גם את התפתחותו.

כל החברות האנושיות המבוססות על שלילת החירות משלמות את מחיר הכפייה בהורדת אפשרותו של כוח הבחירה האנושי של היחידים המעורבים בהן כדי לקיים אותן, ודבר זה, בסופו של דבר, מתבטא במלחמות פנימיות ללא קץ, המתרחשות בהיסטוריה האנושית במשך שנים רבות, בזמן שבו בחברה היהודית אין להן כבר מקום. המלחמות בין מוסלמים לבין עצמם ואף בתוך קהילות נוצריות עדיין מתחוללות בימינו בעוז.

סביר להניח כי רעיונות החופש היהודיים, המדוכאים היום אף במדינת ישראל, המתיימרת להיות מדינת היהודים, ימצאו את הדרך לבקוע כלפי חוץ, לנצח במדינת ישראל – ואף להושיע, בסופו של התהליך, גם את העולם. לכך עלינו לכוון.

נתונים נוספים