מעשה היחיד

מעשה היחיד

 אם עלי לנסות ולנסח את יסוד אמונתי במעשה האנושי כפי שלהערכתי רואה אותו היהדות, אז מדובר בהכרה שמעשה זה – ובעיקר הבחירה בו – הוא היסוד לכל התפתחות משמעותית למגמת תיקון העולם. במלים אחרות: התכנית האלוהית לגאולת העולם נסמכת על בחירותיו היחידאיות-פרטיות של האדם. אלה, אשר בהופעתן הראשונה אינן נראות כיותר ממה שעולה במחשבה לצורך שירות שמעניק היחיד בהקשר פרטי, מתגלות לא פעם כבעלות ערך לרבים.

אלה מתחילות במחשבה היוצרת, שראשיתה במציאות פתרונות הגותיים לבעיות יסוד, המשכה בניסוחם והגדרתן באופן מילולי מגובש ומדוייק במסגרת דיבור עליהם בחברה וכתיבת הדברים בדרך שניתן יהיה לקראם, וסופה ביישומם של בני האדם שפוגשים בהם במציאות המעשית. במסורת ישראל במיוחד באים אלה לידי ביטוי בכתביהם של גדולי המחשבה של העם, אשר בעצם הנצחתם מוכחת החשיבות שהקנה להם העם כולו.

על כל מכלול הפעולות הללו להיעשות על ידי בני אדם יחידים, כל אחד בתחום התמחותו שלו, כאשר הפעולה כשלעצמה מוערכת על ידו כמוצדקת גם אם אין הוא רואה בבירור את מידת התיקון המסויים שנובע כתוצאה ממנה. לרוב, רוב בני האדם פועלים כדי להשיג לעצמם ערך שבנקודת ההווה בזמן אין הוא נראה יותר מסיפוק ענין פרטי. אך בהמשך השתלשלות הדברים  מתגלות ההשלכות של הדבר בתועלת שלא מעט מסתברת כמשמעותית לרבים אחרים.

 

נתונים נוספים