הצהרת חירות אישית

 

הצהרת חירות אישית

 

בזאת אני מצהיר כי אני אדם חפשי.

בשם חוקי המציאות האחת נשבע אני לקיים את כל המתחייב ממצבו של בן חורין: לשמור על חירותי ולעולם לא להרשות לגורם חיצוני כלשהו להעיב על דרורי.

ככל אדם, נולדתי חפשי ולא חלים עלי שום חובות שלא נתחייבתי להם במודע ועל פי השכל הישר. אי לכך, רכושי הראשון והיקר לי ביותר הוא החופש לחיות את חיי כטוב בעיני, מיום היותי לאיש ועד סוף חיי.

החירות האישית של בן אנוש היא הנכס החשוב ביותר אשר לו, ובלעדיו אין הוא יכול להיחשב אדם. בשמירתי על הערך הטבעי הזה, אשר מאפשר לי להתקיים ולשמור כל ערך אחר שלי, אני מתחייב בזאת להגן עליו מפני כל פגיעה.

מעולם לא היו לי הזכות או השאיפה לכפות מישהו אחר ואין לשום אדם אחר זכות כלשהי לכפות עלי דבר. נחושה היא החלטתי שלא להיכנע לאיש, שלא לתת לאיש את הזכות להחליט עבורי ובמקומי אודות חיי - ולעולם לא לוותר על עצמאות שיפוטי. גם אם יניחו את ידי בכבלים לנצח חופשית תהיה רוחי.

רוחי זאת, רוח האדם, חלק בלתי נפרד היא מן הכוח הגדול השליט ביקום ואני לא ארשה לאיש לשלול ממני את הזכות הקדושה שחננה אותי המציאות, להפעיל את רוחי לטובת חיי. הדרור אשר נחונתי בו לי הוא לממשו בחיים אנושיים, חיים חופשיים.

בן חורין אני מטבעי ולעולם אין לי הרשות לוותר על מה שהעניק לי הטבע כתנאי הכרחי לאשרי. מה ששלי מן הטבע שלי הוא בזכות וכך הוא כל מה שאני מייצר בכוחות שנתן לי טבעי זה.

מצהיר אני בזאת כי אין לאיש זכות על מה שהוא שלי וכל אדם הטוען כזאת בוזז הוא, פושע ומאיים עלי ועל כל היבט של חיי. מקלל אני בזאת כל יצור אנושי שישליך מעליו את אנושיותו עד כדי לרצות ברכושי, לכפות את כוחותי לטובת שאיפותיו ולשעבדני. אשנא עד כלה את חורשי רעתי במילה או במעש וסליחה לא תהיה לבוזזי או למשעבדי. אם לא תשיגם ידי, חוקי הטבע הם אשר יעשו בם שפטים והצדק לא יניחו לנפשם באור יום או במחשך. אני לעולם לא אשתף פעולה עם מדכאי, השואפים לחיות עלי ועל צוארי, להיזון מחלבי ולינוק את דמי בזמן, בעבודה, בממון ובשאר פעלי רוחי.

עצמאותי קודש היא לחיי שלי. מקדיש אני את חיי עצמי לי, לידידי, ולשאר בני אוני וילדי רוחי שאותם אוהב ואכבד.

אני מקדיש הצהרה זו לעולם טוב עוד יותר מזה של היום, לחברה צודקת ולמדינה חופשית בארץ אשר איננה אוכלת את יושביה, ארץ של בני חורין.

אוהד קמין