הודעה על סירוב מס וקריאה למרד מסים

 

עבור

נציב מס ההכנסה

מס ערך מוסף

ושאר זרועות השיעבוד

 

הנדון: הודעה על סירוב מס וקריאה למרד מסים

עקב משבר-אמון שנוצר ביני, אזרח ישראלי, לבין ממשלתי החלטתי לפטור את הממשלה הנוכחית על כל זרועותיה מלעסוק בעניני. אי לכך, אני מודיע לכם בזאת כי לא אעביר לכם כל תשלום מסים מהיום והלאה.

מהיום, כל מה שתצליחו להוציא ממני יהיה באלימות ברורה ופשוטה, כזו שאתם נוהגים להפעיל כבר מזה זמן רב על חפים מפשע רבים באמצעות מעצר, החרמה, איום וגזל פשוט.

ברור לי כי פקיד המס סובר, אולי, כי במעשיו הוא מסייע לאזרחים אך הוא טועה: הוא רק מעביר את כספם לידי אלה הפוגעים בהם ובמאוויהם. מכל מקום, משום הדברים שלעיל אין לראות בסירובי זה משום התקפה על פקיד זה או אחד אלא על העיקרון המוטעה שעומד ביסוד המערכת ושמביא להשחתתה.

כוח השלטון אכן עדיף על שלי מבחינה פיזית אך הוא נמסר לכם מאזרחים כמוני שרומו ונגזלו על לא עוול בכפם. הם, כמוני, יווכחו במוקדם או במאוחר כי הצדק עמי הוא: מזה זמן רב שהאזרח במדינת ישראל איננו שליט בחייו ו/או במה שנעשה בכסף שמוצא ממנו. היעדרה של חוקה המגוננת על זכויות היחיד וחוסר פיקוח ראוי על מעשי הנהגת ישראל בכל שנות קיומה יצרו דלת פתוחה לגנבים פוליטיים וחשפו את האזרח לסופת מס משתוללת ללא אפשרויות הגנה. הדבר הביא למיסודה של שחיתות חוקתית שלא היתה כמוה בכל דברי ימי העם העתיק הזה והדרך היחידה לבלום אותה היא על ידי החלפת מסגרת החוק, כלומר: השלטון.

עת כוח הזרוע שולט, נעלם הצדק. היום אזרחי מדינת ישראל אינם אלא עבדים אשר מקבלים פעם בארבע שנים הזדמנות לשלשל פתק בחריץ וחושבים שזה עושה אותם לחפשיים. על חייהם רוכבים אלפי פקידים הניזונים מבשרם וחוגגים חיי מותרות על חשבונם. אזרח ישראל עני יותר ממשרתיו השלטוניים - ולגביית המס הבלתי פרופורציונלית חלק נכבד במצב זה. אני קורא לכל אדם עמל בעל הגיון וחוש צדק במדינת ישראל שלא לשלם יותר מכספו, החיוני לרווחת חייו וחיי הקרובים לו, למי שטובל במליונים, סורח במיליארדים ומתנשא על העם.

כספי המסים מזינים את השחיתות ומעמיקים את הסבל. כספי המסים אינם מסייעים לאזרחים אלא מופנים כנגדם בכך שהם מוסיפים כוח למערכות העריצות הישראלית. למול עיניהם הכלות של האזרחים מקבלים אירגונים ממשלתיים כושלים מיליונים מכספיהם ובהיעדר אחריות אישית בממסד נופל הנטל תמיד, בצורה זו או אחרת, על האזרח. הדרך היחידה להפסיק את ההשתוללות היא להפסיק להזין אותה: להפסיק לממן אותה. כשאנשים רעים חוגגים על חשבונם של הטובים על הטובים להפסיק לשלם. לכן לא אשלם יותר מסים. יותר לא אמסור כסף עבודתי וזמני היקר בידי מתווכים מושחתים אשר, ללא שום הגבלה או חשבון, העשירו עצמם על חשבוני ורמסו את כבודי כאדם.

עד היום בחרו אזרחי מדינת ישראל, שיכלו להרשות זאת לעצמם, בפתרון של עזיבת המדינה - פתרון הרחוק מלהיות מושלם, כי הוא מסגיר את ארץ ישראל לבוגדים ובוזזים שהשתלטו עליה ומאפשר להם להתנכל בכל פעם לבאים החדשים. הפתרון המלא לבעייה הוא מרד אזרחי של אי הסכמה והפסקת שיתוף פעולה עד החלפת השלטון וניסוח הסכם ברור בין האזרח למדינה, הסכם אשר בו מוגדרת מטרת הממשל, מקור סמכויותיו, ומגבלותיו החוקיות.

עד קיומו של חוזה כזה, אסכים לשלם רק הוצאות מסויימות של שירותים נחוצים המסופקים לי על ידי הרשויות וגם זאת אך ורק על ידי פעולה ישירה והיכן שאראה כי הדבר מביא טובה ואיננו מסייע לעריצות.

ברחמים גדולים

אוהד קמין