המרד - למה עכשיו?

 

המרד - למה עכשיו?

מכיוון שעכשיו מבוצעות העוולות.

מכיוון שעכשיו סובלים הקרבנות.

מכיוון שאם לא נפעל עכשיו את הרע לא ניתן יהיה להשיב.

אנשי השלטון מספרים לנו מזה ארבעים שנה את הבדייה הנושנה על "אחר כך יהיה טוב" ו"הענינים ישופרו בעתיד". אך הדברים אינם יכולים - ולא רק משום שהם לא ישופרו - אלא מכיוון ששום פעולת תיקון לא תשיב לאחור את גלגל הסבל המתדרדר במדרון.

שום פעולת שיפור איננה יכולה להשיב את הכאב.

אין בידי אף ממשלה עתידית כוח להשיב זמן אבוד, כבוד שזולזל או חיים שקוצרו בגלל כשלונות, הזנחות וטיפול לא ראוי.

שום פיצוי עתידי - ואפילו יהיה טעון ברצון טוב - אין בידו להשיב ליצרן את הצמיחה שעשוי היה לצמוח בחייו ובאשרו אלמלא נעשק על ידי הבוזז.

שום פעולה לא תשיב לנגזל את הזמן שאבד לו בעטיין של מכשלות הממשל וטעויותיו.

שום תרופה לא תצליח להשיב את הבריאות שאבדה בגלל רמה נמוכה של טיפול רפואי, או את חייו של מי שנפגע אנושות, או את כספו, כוח חייו, שנגזל ממנו על ידי להטוט ההבטחה הממשלתית.

מבצעי השוד, הגזל, השיעבוד, ההזנחה, הטעויות, הכשלונות, ההחרמות, העיוותים פועלים עכשיו, שעה שעה ויום יום. הרעב, ההחמצה ואבדן הערכים קורים עכשיו. הרוע איננו מחכה למה שיהיה אח"כ - הוא איננו מוכן לסמוך על מה שיהיה בעתיד. לטובים אסור לחכות, אסור להמשיך לשתף פעולה עם הסבל הנגרם עכשיו.

עכשיו הזמן להפסיק לתמוך ברע, לצאת נגדו. עכשיו.

הרע רוכב היום על קרבנותיו ואלה נותנים לו את ברכתם. עכשיו הזמן למנוע ממנו את כוחו, למנוע ממנו את ברכת הקרבן. אחר כך זה לא יעזור לאיש - וזה יהיה מאוחר מדי לקרבנות...

נתונים נוספים