לומר מה שחושבים

לומר מה שחושבים

אנו חיים בזמנים שבהם רשאים אנו לומר את מה שאנו חושבים ולהביע את דעותנו מבלי להיענש עליהן.

דבר זה חשוב במיוחד במיוחד בזמנים אלה, שבהם קיימות גם אפשרויות אינספור לדעת את האמת.

מצב זה איננו קבוע בתולדות האדם וגם איננו קיים כנתון היום, כלומר לא לכל בני האנושות באותה מידה.

לא הרחק מכאן, מעבר לגבול, חיים בני אדם שאינם יודעים אמת מהי, וגם לא את האמת על מצבם, ואינם מסוגלים להביע אותה באופן חופשי גם אם היו יודעים.

היו זמנים בהם הסתכנו אנשים בחייהם כדי לקבל את ההזדמנות לומר את הדברים.

ידיעת הדברים לא רק שאיננה פתוחה לכל אלא שלאורך רוב ההסטוריה היא נלקחה מן האנשים ולכן אין רבים מהם יכולים לומר אותה גם היום.

האפשרויות שיש בידינו היום ללמוד, לדעת ולומר מה שחושבים אינם עובדה טבעית ומחוייבת המציאות, אלא תוצאה של עמל רב שאותו לקחו רבים על עצמם במצב של סכנת חיים, בזמנים ובמקומות שבהם יכול היה אדם לשלם על אמירת מה שבדעתו.

אומץ זה של מתי מעט הוא שקנה לנו את הזכות לראות את האמת כנחלתנו.

חכמה חדשה ותנאים חדשים הם המאפשרים לנו לומר את הדברים ללא חשש מאלימות פיסית. אך הסכנה ליכולת להחזיק באמת הולכת וגדלה כי אנו חוזרים לימים שבהם יהיה מסוכן שוב לומר את דעותנו קבל עם ועדה.

אנו חוזרים לימים שבהם יערכו משפט חברתי לזה שממרה את רצון השליט. ואם לא תמחו כל עוד יש לכם כוח לעשות זאת, אתם מאבדים את ילדיכם לטובת עתיד של סבל ועינוי.

אם תברחו, קללתם תחול על ראשכם – קללת כל אלה שהתנגדו לעריצות לאורך ההסטוריה, כל אלה שלקחו סיכון למען החופש, כל אלה שהעזו לומר מה הם חושבים, אלה שלא הסכימו עם העריץ, שלא התפשרו על עמדתם, כל אלה שסיכנו את חייהם בעבור אמת, אלה שהביאו לכם את החופש שאתם נהנים ממנו ואת האפשרות להמשיך כך.

אל תעצרו את התנועה. עלינו להמשיך ולסיים את המלאכה, את עבודת הקודש, את הצלת העולם, עולמנו שלנו, למען יהיה טוב יותר לנו ולדורות הבאים, טוב כפי שיכול הוא להיות.

במלחמתכם למען הזכות לומר את מה שאתם חושבים זכרו כי שום דבר חומרי שאתם צוברים איננו מוגן מיד הבוזז, כי שום חבר, ילד או בן משפחה איננו מוגן מידם של בני עוולה שאתם מרשים שיחזיקום בכוח הזרוע אם אתם מסכימים לשתוק.

אז אל תעצרו, תמשיכו בתנועתכם ואף פעם אל תשתקו.

 

נתונים נוספים