61 הצדקת מרד בשלטון

 

הצדקת מרד בשלטון

(מתוך מגילת העצמאות האמריקאית)

 

אנו סבורים, שאלו הן אמיתות שאינן צריכות ראייה, שכל האנשים נולדו שווים, והבורא נתן להם זכויות מסויימות, שאינן ניתנות לשלילה, ומהן, בין השאר, הזכויות לחיים, לחירות ולביקוש האושר. להבטחת הזכויות הללו מקימים בני האדם ממשלות, שסמכויותיהן הצודקות נובעות מהסכמת הנשלטים. כל צורת ממשלה, המתחילה לסתור את המטרות הללו, זכאי העם לשנותה או לסלקה, ולהקים שלטון חדש, תוך הנחת יסודותיו על עקרונות ותוך אירגון סמכויותיו באופו שייראה הדבר בעיניהם ראוי ביותר למען בטחונם ואשרם. אכן התבונה מחייבת, שממשלות הקיימות זה זמן רב לא תוחלפנה בגלל סיבות קלות וחולפות; ובהתאם לזאת הוכיח הנסיון שהאנושות נוטה יותר לסבול, כל זמן שאפשר לסבול את העוול, מאשר להיטיב לעצמה על ידי ביטול הצורות שלהן נתרגלו. אולם כששרשרת ארוכה של מעשים שיש בהם משום שימוש לרעה וגזר זכויות, המכוונים ללא הפסק לאותה המטרה, מוכיחה על התכנית לשעבדם לעריצות מוחלטת, הרי זכותם היא להפיל ממשלה כזו ולהעמיד שומרים חדשים לבטחונם בעתיד. - כזה היה הסבל שסבלו המושבות הללו באורך רוח, וכזה הוא כיום ההכרח, המאלץ אותן לשנות את השיטות הקודמות.

תולדות המלך הנוכחי הן תולדות של מעשי עוול וגזל, שחזרו ונשנו, שלכולם מטרה אחת ישירה, והיא הקמת עריצות מוחלטת בארצות הללו.

הוא עשה את השופטים תלויים ברצונו בלבד... על ידי מינויים למשרות ועל-ידי קביעת גובה משכורותיהם ותשלומן.

הוא יצר המון משרות חדשות ושלח לכאן מחנה של פקידים, כדי להציק לעמנו ולמצוץ את לשדו.

הוא תיכן יחד עם אחרים לשעבד אותנו לתחיקה הזרה לחוקתנו והבלתי-מוכרת על ידי חוקינו ונתן הסכמתו לפעולותיהם התחיקתיות המדומות:

לשם הטלת מסים עלינו בלא הסכמתנו...


(מתוך הכרזת העצמאות של ארצות הברית 4.7.1776)