63 א.ל. שטקר אנטישמיות כלכלית

 

.

אנטישמיות כלכלית

 

העוולות הסוציאליות, הנגרמות על ידי היהדות, צריכות לבוא על תיקונן בדרך של תחיקה נבונה. לא קל יהא לרסן את ההון היהודי; רק בכוח של תחיקה אורגנית אפשר להשיג זאת. ביטול המשכנתאות על רכוש קרקעי, שלא יימכר ולא יוטלו עליו חובות; שינוי שיטת האשראי, שתשחרר את איש העסקים משלטון ההון הגדול; שינוי סדרי הבורסה והמניות; ניהולו של הרישום הסטטיסטי מחדש, לפי ההשתייכות הדתית, כדי שאפשר יהיה לקבוע את היחס הבלתי מוצדק בין הרכוש היהודי לבין העמל הנוצרי; הגבלת המינויים של השופטים היהודיים והעמדתם על האחוז שלהם בתוך האוכלוסייה; הרחקת מורים יהודיים מבתי הספר העממיים שלנו; ונוסף על כך: חיזוק הרוח הנוצרית-גרמנית - אלה הם האמצעים, שיש להפעיל נגד התפשטותה של היהדות בחיים הגרמניים, זה הנשך הגרוע ביותר.


מתוך "דרישותינו מן היהדות המודרנית"

א.ל.שטקר 1879