רשימת מובאות

 

1995

מובאות – רשימה כוללת

1. כל בני האדם חפשיים - ג'ון לוק

2. על ההבדלים בין המשטרים - אריסטו

3. הממשלה החונקת - ג'סי הלמס

4. על חוק חפשי וחוקה - ח"כ מנחם בגין

5. שלטון החוק - ח"כ מנחם בגין

6. עקרונות החופש המוצהרים של מדינת ישראל

7. עיגונם בחוק של עקרונות החירות והצדק של מורשת ישראל - ספר החוקים

8. מדוע אין חוקה לישראל? - ד"ר יוסף נדבה

9. על שלטון החוק - השופט חיים כהן

10. על חשיבות היחיד - רבי יהודה הלוי אשלג

11. המוסד הקולקטיבי כסכנה ליחיד - פרופ' בנימין אקצין

13. מוסר, אלטרואיזם וטוב לב - ד"ר נתנאל ברנדן

14. מטרת המדינה - ד"ר משה קרוי

15. חוק לא אובייקטיבי - ד"ר משה קרוי

16. מיסוי כפייתי - ד"ר משה קרוי

17. מדינה חופשית וצדק חברתי - פרידריך אוגוסט וון האייק

18. החברה והמצע הקפיטליסטים - פרופ' ג'ורג' ריזמן

19. קולקטיביזם וזכויות הכלל - אין ראנד

20. טבע הסוציאליזם - אין ראנד

21. טבעה של האנוכיות - אין ראנד

22. זכויות האדם ויישומן בקפיטליזם - אין ראנד

23. הסוציאליזם מתאים ליהדות - נחמן סירקין

24. הסוציאליזם כעבודת כפיים בטבע - א. ד. גורדון

25. הדמוקרטיה והסוציאליזם במצרים - גאמל עבד אל-נאצר

26. העם והמיסים - פרופ' ס. נ. פרקינסון

27. על החוב הציבורי והמיסים - תומאס ג'פרסון

28. על משפט התורה בישראל - מר"ן הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג

29. מן המקורות

30. אנוכיות ומוסריות - ד"ר נתנאל ברנדן

31. תוקפן המטפיזי של זכויות האדם - ד"ר משה קרוי

32. סילופו של מושג האגואיזם - ד"ר משה קרוי

33. סוציאליזם - דן פינס

34. הפרדת המשפט היהודי מהמדינה - ד"ר זרח ורהפטיג

35. הדת באור הסוציאליזם

37. סוציאליזם והכנסייה הנוצרית - משה בן יוסף )הגר(

38. ריכוז השלטון ועוולותיו

על המיסים ועל אי ההצלחה המתמדת של הפעילות הממשלתית - מילטון פרידמן

39. זכויות האדם וההכרח להגן עליהם בחוק - הצהרת או"ם

40. אינטרס אישי כיסוד לחברה טובה - שפינוזה

41. הסוציאליזם מכוון לקומוניזם - פרופ' נורטקוט פרקינסון

42. יסודות הנצרות והקומוניזם במשנת אפלטון

43. הכוונות הטובות שביסוד הפגיעה בחירות - השופט לואי ברנדייס

44. האינטרס העצמי - מילטון פרידמן

45. חברה של אנשים פרטיים - אדם סמית

46. החוק כמשרת הרודנות - רש"ר הירש

47. חוגי המסחר והתעשייה תובעים את ביטול חוקי הדגן

48. מי הוא העולם?

שלטון לבלי חוק

הבורות המשפטית בעניני הלכה יהודית

49. הקפיטליזם בארה"ב של המאה ה19

50. פילוסופיה פטרנליסטית כיסוד "אינטרס הציבור" - מילטון פרידמן

51. חוק סובייקטיבי של פרוצדורה - יורם דינשטיין

52. מוסר וצדק - יורם דינשטיין

53. המשפט הטבעי - יורם דינשטיין

54. על ראשיתה תכליתה וזכויותיה של הרשות המחוקקת - ג'ון לוק

55. שאיפות המרכסיזם - מרכס ואנגלס

56. תורת הערך העודף המרכסיסטית

57. משטר קפיטליסטי בעיני המרכסיזם-קומוניזם

58 משטר סוציאליסטי בעיני המרכסיזם-קומוניזם

59. חשש מתחרות - לורד קורנברי

60. בזיון הציות לשלטון עריץ - תום פיין

61. הצדקת מרד בשלטון - הכרזת העצמאות של ארה"ב

62. יהדות ורכושניות - בנימין דיזראלי

63. אנטישמיות כלכלית - א. ל. שטקר

64. הסוציאליזם מנוגד ליהדות - ד"ר מילטון פרידמן