נצחון הסובלים

 

נצחון הסובלים

בודהה וישו שותפים בתפישת הסיגופים, ברעיון שהאיכות האנושית מיוצגת על ידי סבל.

תן את הלחי השנייה - אנגליה שלחה את לחיה השנייה להודו כמה עשרות שנים לאחר לחיה הראשונה: הוכחה ניצחת לכוחה של הפילוסופיה.

הרעיון הפסבדו-פילוסופי הגאנדיאני הוא בעיקרו מערך פעולה ספציפית, או יותר נכון: אי פעולה ספציפית: אי לוחמה - בשום תנאי. לכן הוביל גאנדי לגיונות עניים בלתי חמושים למלחמה בחמושים, כשהם מצוידים ב"עליונות רוחנית" – מוכנות להקרבה ולסיגוף - האומנם חדרו רעיונות אלו ללב האירופאים תוך שבירת ניגודם? לא ולא. ההיפך הוא הנכון - הם פגשו את בני בריתם ההסטוריים.

אנשיו של גאנדי פשוט פגשו ונתאחדו עם משקע עתיק הקיים במערב מני דורות - ישו הנוצרי: הדבר היחידי שנשבר במפגש היו עצמותיהם של מאות הודים מטומטמים שלפי עגה מרכסיסטית מפורסמת הם "ניתנים להחלפה".

המאמינים בישו מעולם לא יכלו לעמוד מול מוכנות לסבל, ובכזו הם הופצצו בשפע. אל מול מי שמוכן לסבול יותר מישו לא היה לאנגלים סיכוי ולכן נוצחו.