הרשע הפציפיסטי

הרשע הפציפיסטי

זה שכמו הפציפיסט מתנגד כביכול לאלימות לא מרוויח רק את ההתחמקות מעימות ומהעשייה הנדרשת כדי לחסל את האלימות אלא גם את המעמד המוסרי של הצודק על פני הלא הצודק, שכן הוא מוליך שולל את בני האנושות לראותו ככזה: באמצעות רעיונו על אי המלחמה הוא יכול לחוש גבוה יותר מוסרית מזה שעוסק במלחמה ואף לגבות מן העושה שכר על מעשהו. זוהי אי המוסריות העילאית, המתחילה בהימנעות מעשיה ומגיעה לשיאה בחיים על חשבון זה שעושה מתוך הוקעתו המוסרית לצורך שליטה בו.

הנוצרי הוא פציפיסט באופן יסודי. דבר זה מבתר את הקהילה הנוצרית לשני סוגי בני אדם – זה שעושה את מעשה המלחמה וזה שאינו עושה אותו – אשר שניהם סבורים כי המעשה אינו מוסרי, אך העוסקים במלחמה בעולם הנוצרי בוחרים להרוויח את הרווחים החומריים, הירודים מבחינה מוסרית, כדי להרוויח שלוות נפש מסויימת. התוצאה: החברה הנוצרית מורכבת משתי קבוצות של אנשים שכולם לא מוסריים בהכרח, כי קבוצה אחת היא של בני אדם העושים את מה שנראה להם לא מוסרי והקבוצה האחרת היא של אנשים המשתפים עימם פעולה ובכך חוברים לאי מוסריותם.

כך, בשל הגישה הנוצרית פציפיסטית, אשר מתנגדת באופן מוצהר למלחמה ולמלחמתיות, מצבה של החברה המערבית – אשר רובה ככולה נוצרית – הוא מצב של מלחמת אזרחים נצחית. ולא רק שהנצרות דנה את המחזיקים בה למצב של מלחמה שאיננה נפתרת לעולם – ובוודאי איננה מגיעה לעולם למצב של שלום – אלא שהיא גוררת את כל העולם אחריה למצב שבו ימעטו בני האדם לפעול נגד אויביהם מעבר למידה מוסכמת – ויביאו בכך עוד ועוד סבל על עצמם ועל כל מי שמסכים עם הרעיון הפציפיסטי הנואל.

נתונים נוספים