ארץ הבקר האומלל

ארץ הבקר האומלל

בארץ הבקר האומלל, שבה סובלים אנו, בני הבקר, מחיים קשים, היתה האדמה יבשה מאז ומתמיד ותמיד היה קשה להשיג בה מים או גידולים טובים. זו היתה הסיבה לכך שרבים מאיתנו לא הצליחו להביא את הארץ להצמיח להם שפע ורבים מתו בה ברעב.

פעם, לפני שנים רבות, הגיע לכאן אדם והוא הציע לאבותינו לעבוד עימו את הארץ כדי להשיג שפע ולחלוק עימו בהישגים, אך אבותינו סירבו לשאת במשא העמל שהציע להם אדם זה; הם לא היו מוכנים לתת לו להכניס את צווארם בעול; הם סירבו להצעתו, השתוללו, הציקו לו והפריעו לו עד שלא היה יכול יותר והוא הלך לו אל מעבר להרים.

רק בודדים מאיתנו, בני הבקר, חבר לאיש זה והלך עימו אל ארצו שמעבר להרים, כדי לעבוד שם ביחד איתו. לפני מספר שבועות חזר משם אחד מהם, וסיפר סיפור שמילא את בני עדרנו בקנאה. הוא סיפר על מקום פורח, שבו השדות חרושים ומצמיחים שפע גדול, ועל כך שכל בני הבקר שנמצאים שם חיים, עובדים ומתים בכבוד וברווחה וחווים שמחה, שפע וטוב מכל עבר.

אלה מבינינו שנשארו כאן, אשר מוצאים, לצורך קיומם, רק שרידים יבשים של צמחיה פראית ונאלצים לעבור חיים של מחלה, חולשה, פחד ואלימות, שבהם הם נאלצים להילחם זה בזה כל העת כדי לשמור בידם את המעט שהשיגו כדי להבטיח לעצמם קיום כלשהו, שרק חלק מהם זוכים בו ואילו החלק האחר נמק ברעב קשה ומייסר, משלמים את מחיר סירובו של הדור הקודם לקבל את ההצעה לשאת בעול.

בזמן שכאן זוכים אנו במוות אכזרי וחסר טעם אחרי חיי עינויים, רעב, פחד ומחלה, שבהם נרדפים אנו מיום היוולדנו ועד יום מותנו על ידי חיות פרא - שם, לעומת זאת, היינו יכולים להיות מוגנים ונשמרים על ידי האדם, מואכלים מכל טוב שאותו סייענו לגדל, וחיים במקומות מוגנים מגשם, חמה ורוח סערה, מטורפים ומזיקים, כשבני האדם מרפאים את מחלותינו ודואגים לרווחתנו, פותרים את מחסורינו ודואגים לילדינו.

שומה עלינו ללמד את הדורות הבאים את הלקח המר הזה: שכדאי לנו לבחור בעמל – ואפילו יהיה זה קשה – על פני חיים שבהם איננו מנצלים את כוחנו, כי העמל למען קיומו הוא היחידי היכול להביא לעצמו חיים של שפע וטוב. ואם יבוא האדם ויציע לנו לפעול ביחד עימו כדי להפריח את הארץ ולהפכה לגן עדן שבו יתמלאו כל משאלותינו, כדאי לנו לזכור שביחד עם האדם כדאי לו, לבן הבקר, לחיות ולעמול יחדיו, שכן אז יממש את יכולותיו וישלב אותם בעשיה טובה אשר תצמיח חיים טובים.

ואל לנו להאמין לדברי ההבל והתפלות של אלה המוקיעים באזנינו את בני האדם ומציגים אותם כטפשים שאינם מבינים את טבע הדברים בעולם. העבודה המשותפת בינינו ובין בני האדם היא הדרך הטובה ביתר להגיע לחיים הטובים ביותר האפשריים לשני המינים.

נתונים נוספים