משל על קלקול יחסים

 

משל על קלקול יחסים

הלכו להם בדרך שני בני אדם והנה התנפל דוב ענק על אחד מהם. עמיתו ברח והתחבא והשאיר את המותקף להתמודד לבדו עם החיה. אחרי מאבק לחיים ולמוות הצליח האדם המותקף להרוג את הדוב והציל בכך את חייו. ואז יצא ממחבואו הבורח ואמר לו: "אתה יודע שבמה שעשית אתה חיסלת כל אפשרות לשיתוף פעולה עתידי עם הדוב?"

נתונים נוספים