צרכי הציבור וצרכי הפרט

 

צרכי הציבור וצרכי הפרט

נוכל ערך הסכם שותפות עסקי עם אדם דתי. סיכמו שניהם כי כל אחד מהם יהיה ממונה, לפי תורו, על קופת הכספים המשותפת לעסק. במשך 50 שנה שמר הנוכל את הקופה בניהולו והוציא את כספיה כראות עיניו. ואז הגיע תורו של הדתי. ברגע בו הוציא הדתי, בפעם הראשונה, פרוטה מן הקופה צווח הנוכל: "גנב! איך אתה מעז לקחת את כספנו המשותף לצרכיך הפרטיים? השב מיד את הכסף לקופה ואל תעז לגעת בו שוב!"

תמה הדתי: הרי אתה הוצאת מן הקופה כסף במשך 50 שנה. מה ההבדל?"

"ההבדל הוא פשוט" - אמר הנוכל - "בכל פעם שאתה מוציא כסף זו גניבה, כי כשאתה מוציא מן הקופה זה לצרכים פרטיים. אך כשאני מוציא, הרי זו הוצאה לצרכי ציבור, כי הציבור זה אני."

נתונים נוספים