שיתוף פעולה להגברת החופש

 

שיתוף פעולה להגברת החופש

פעם אחת, במקום אחד, שבו היו, זו לצד זו, שתי מדינות חפשיות ביותר, נפגשו שני שרי החוץ שלהן במטרה ללמוד זו מזו ולתת לאזרחיהן מידת חופש גדולה ככל האפשר. "במדינתנו הנאורה" אמר אחד מהם, רשאי כל אדם לעשות ככל העולה על רוחו אלא שעליו לשאת על גבו שלושה אנשים אחרים כל זמן שהוא עושה זאת."

"זה יפה," אמר נציג המדינה השכנה "גם אצלנו יכול אדם לעשות ככל העולה על רוחו – אם רק יצליח לשכנע בצדקתו את כל שאר אזרחי המדינה."

"זה מרשים ביותר" אמר הנציג הראשון בקנאה לא מוסתרת. "אני חושב שכדאי שנשתף פעולה, כדי להגביר את החופש במדינותינו ולשמח את אזרחינו".

וכך סיכמו שני הנציגים ביניהם על חקיקת חוקים להגברת החופש על יסוד שיתוף פעולה רעיוני בין ההנהגות; "החל מהיום" - הודיע חוק חדש שנחקק בשתי המדינות זמן קצר לאחר מכן - "יוכל כל אדם במדינה לעשות ככל העולה על רוחו בתנאי שישא על גבו שלושה אזרחים ויוכל לשכנע בצדקתו את כל אזרחי המדינה."

נתונים נוספים