30 ב סאטירה

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
המפה נכתב על ידי ohad kamin 701
המעלית הדמוקרטית הראשונה נכתב על ידי ohad kamin 591
המסע נכתב על ידי ohad kamin 537
המחילה נכתב על ידי ohad kamin 526
המחוקק נכתב על ידי ohad kamin 507
המוסכניק-הפילוסוף נכתב על ידי ohad kamin 408
החמורים נכתב על ידי ohad kamin 554
החלשים נכתב על ידי ohad kamin 548
הויכוח נכתב על ידי ohad kamin 562
האמת נכתב על ידי ohad kamin 523

נתונים נוספים