30 ב סאטירה

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
המפה נכתב על ידי ohad kamin 606
המעלית הדמוקרטית הראשונה נכתב על ידי ohad kamin 508
המסע נכתב על ידי ohad kamin 449
המחילה נכתב על ידי ohad kamin 438
המחוקק נכתב על ידי ohad kamin 418
המוסכניק-הפילוסוף נכתב על ידי ohad kamin 308
החמורים נכתב על ידי ohad kamin 463
החלשים נכתב על ידי ohad kamin 453
הויכוח נכתב על ידי ohad kamin 466
האמת נכתב על ידי ohad kamin 427

נתונים נוספים