תפקידה של ממשלה

 

תפקידה של ממשלה

מי יודע לכמה זמן ועבודה נצטרך עד שיטמיעו אזרחי ישראל את הרעיון שהממשלה אינה אמורה לעזור להם בבעיותיהם אלא פשוט לא להפריע להם בחייהם?