הנחת יסוד

הנחת יסוד

כל דיון מדיני בינלאומי שמנסה להוציא מישראל הסכמה על הפסקה של פעולה כלשהי שנוגעת לבניה, להתנחלויות, להתיישבות וכיו"ב, כולל באופן מובנה את הנחת היסוד שהרכוש הנדון שייך למדינה ולא לאזרחיה. זוהי, כנראה, גם הסיבה הגדולה ביותר לכך שכל הדיבורים שמנסים השוחרים את טובת זכויות האדם של האזרחים בישראל להעלות כנגד הפגיעות בהם מצד הממשל מתנגשים בקיר מוצק של אטימות.