32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 837
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 776
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 765
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 855
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 890
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 853
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 839
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 906
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 870
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 871

נתונים נוספים