32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 222
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 240
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 223
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 219
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 297
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 280
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 258
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 268
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 232
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 228

נתונים נוספים