32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 439
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 345
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 371
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 443
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 465
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 474
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 447
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 500
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 468
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 450

נתונים נוספים