32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 665
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 591
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 583
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 686
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 692
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 690
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 659
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 726
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 691
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 695

נתונים נוספים