32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 520
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 429
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 435
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 529
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 546
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 546
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 519
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 567
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 546
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 538

נתונים נוספים