32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 245
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 263
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 242
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 240
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 322
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 304
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 283
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 298
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 257
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 252

נתונים נוספים