32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 505
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 411
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 421
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 511
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 528
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 527
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 503
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 550
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 527
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 518

נתונים נוספים