32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 942
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 885
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 875
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 973
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 1008
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 965
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 963
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 1011
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 975
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 979

נתונים נוספים