32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 580
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 497
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 492
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 600
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 600
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 600
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 572
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 631
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 603
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 608

נתונים נוספים