32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 331
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 282
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 290
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 325
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 367
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 403
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 340
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 360
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 337
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 337

נתונים נוספים