32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 540
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 453
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 458
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 554
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 566
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 565
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 541
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 594
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 566
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 566

נתונים נוספים