32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 348
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 295
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 310
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 349
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 391
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 420
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 367
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 424
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 378
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 365

נתונים נוספים