32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 268
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 272
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 259
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 265
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 338
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 325
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 295
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 308
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 281
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 271

נתונים נוספים