32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 405
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 321
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 350
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 403
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 439
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 456
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 415
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 468
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 438
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 416

נתונים נוספים