32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
שודד כמנהגו נוהג נכתב על ידי ohad kamin 690
מנהיגינו? נכתב על ידי ohad kamin 618
שלום שלום ואין שלום נכתב על ידי ohad kamin 607
נאיביות נכתב על ידי ohad kamin 713
דמוקרטיה מעשית נכתב על ידי ohad kamin 720
עריצות הרוב נכתב על ידי ohad kamin 716
החברה שאנו חיים בה נכתב על ידי ohad kamin 688
שיפוטיות נכתב על ידי ohad kamin 755
שלטון החוק נכתב על ידי ohad kamin 721
מצב הרוח נכתב על ידי ohad kamin 721

נתונים נוספים