מצב הרוח

מצב הרוח

בבדיחה מסוימת מספר אדם המדריך טיול של נשים בחוות גידול שועלים לפרוות על כך שמספר הפעמים שבהם ניתן לבצע פשיטת עור של שועל תלוי במצב רוחו; נראה שכאשר מדובר בבני אדם באמת ניתן לפשוט את עורם בצורה קבועה, אלא שבמקרה זה נפתר ענין מצב הרוח על ידי זה שהפושטים דואגים שלא תהיה הפרדה בין רוח האדם לגופו, אלא שאז הוא מאבד צלם אנוש ונשאר – כפי שיכולים אנו ללמוד ממה שאנו רואים בעולם הזה, שבו פושטים את עורו של האדם דרך קבע - במהותו הבשרית-גופנית בלבד.

נתונים נוספים