שלום שלום ואין שלום

שלום שלום ואין שלום

אחת הסיבות שבגללן הטילו רוסיה וסין וטו על הצעות החלטה של מועצת הבטחון של האו"ם נגד סוריה היא הקשר ההדוק בין סוריה לאירן והיותה של אירן, על אף איסלמיותה המובהקת, תלמידה-יורשת של הקומוניזם לפחות מבחינה תעמולתית; בהקשר של נושא אחרון זה כדאי לשים לב למידה שבה פעולותיה של אירן, שאותן היא מפרסמת בעולם, דומות ביותר לאלה שהיתה בריה"מ נוהגת לבצע כאשר הפעילה את מדיניות החוץ שלה בימי השיא של המלחמה הקרה שלה עם ארה"ב.

וניתן לשים לב לדמיון הברור שקיים בין אותה תקופה לימינו; בשנות החמישים והששים רעבו בבריה"מ אזרחים ללחם ומליונים סבלו במחנות ריכוז, אך הדבר לא עצר את אלפי הטילים הגרעיניים הסובייטיים מלהיות מכוונים על ידה למערב – ובדומה לכך העובדה שמשברים כלכליים ופוליטיים פנימיים תכופים מתחוללים באירן אינם בולמים את תנופת האלימות המתמדת שלה מלכוון טילים גרעיניים נגד העולם המערבי בכלל וישראל בפרט.

וכדי להשלים את הדמיון בין האיסטרטגיה של שתי המדינות כדאי לבדוק את הדרך שבה ביצעה בריה"מ אז – ואירן היום - פעולות מדעיות שמטרתן להציג קבל העולם את הישגיהן המדעיים בכדי לשכנע את הקהיליה הבינלאומית בזהותה הרוחנית; במקרה של רוסיה הסובייטית ביצעה בריה"מ צעדים מתקדמים במחקר החלל, כדי להעלות את קרנו של הקומוניזם בעולם ובמקרה של אירן נעשים על ידה מבצעים דומים כדי לקדם את שמה כנושאת דגלו של האיסלם.

בשני המקרים מוצג כלפי חוץ השלום כאידיאל, כאשר הקומוניסטים דאגו להציג מאז ומתמיד את אידיאל הפציפיזם ככיסוי למלחמתיות הבוטה שלהם שהתבטאה בכיבושים כמו זה שבאמצעותו חדרה לאפגניסטן – ואילו האירנים מציגים את השלום כמטרתם לפיתוח של המדעים הפנימיים שלהם ל"צרכי שלום".

בבריה"מ של הקומוניזם ה"קשה" היה המירוץ לחלל בינה לבין ארה"ב מה שיצר גיבורים עממיים לאומיים, שהתוו גם סוג מיוחד של פטריוטיות, שהוצג כמשקל נגד לפעילים בנושאי זכויות האדם, שחלק מהם פעלו בתחומי מדע שונים לגמרי. רק מעטים הסתכנו בזמן ההוא בקשירת קוסמונאוטים למדעני גרעין והיחס בין הסבל שנפל בחלקו של מדען כמו סחרוב לעומת כבוד המלכים שלו זכה האסטרונאוט גאגארין היה גדול ביותר, כששניהם - הראשון שמקבל יחס של בוגד במשטר והשני שמוצג כאדם הסובייטי העליון – מטופלים כל אחד על ידי המחלקה הממשלתית המתאימה לו במשטר הרוסי.

ברוח התעמולה של אז פועלת גם אירן של היום כאשר לאחרונה שיגרה לוויין תקשורת לחלל. הלווין, שמשקלו כ50 ק"ג, האמור לשהות בחלל כשנה וחצי, שוגר אחרי טכס חגיגי שנוהל בידי נשיא אירן אחמדיניג'אד. ביחד עם פרוייקט הגרעין, גם מבצעי החלל של המדע האירני מוצגים לעולם כפעולות של קידמה מדעית המכוונות למטרות שלום. בדומה לכך, מגוון רב של פעילויות בתחומי שלום שנעשה על ידי אירן חושף את מידת השימוש שיודעת מדינה זו לעשות בכותרת השלום כדי להסתיר פעולות רבות משלה אשר אינן קשורות לשלום כלל, כמו היועצים בתחום החקלאות שהגיעו מאירן לסוריה לאחרונה ונסתברו כתגבורות למשמרות המהפכה המקומיים המופקדים על בטחון מוסדות השלטון.

בשני המקרים מציגות הדיקטטורות, הקומוניסטית והמוסלמית כאחת, דו פרצופיות מעשית בעלת משקל של הצגת מגמות שלום וקידמה למטרות הטבה לאוכלוסיה המקומית מחד, אך מאידך איום קשה ואלים על האויב הרעיוני. בשני המקרים "מתקפל" אויב זה לנוכח האיום ומתרצה לשלם במשאבים גדולים את מחיר הפסקת המלחמה כדי לרצות את הפציפיסטים מבית ולספק את תאוות השלום הנאיבי שלהם, אשר איננה יודעת שובע.

נתונים נוספים