שודד כמנהגו נוהג

 

שודד כמנהגו נוהג

אחרי שפיונג יאנג, בירת קוריאה הצפונית, מצאה לנכון להודיע בפומבי כי תשעה את פעילותה בתחום הגרעין תמורת אספקת מזון מארה"ב, מצאה זו לנכון להעביר לעולם הצהרת סיפוק על "שינוי המדיניות" של העריצות הקומוניסטית. דבר זה, שנעשה כתגובה להודעה על הפסקת פעילותה בתחום הגרעין, מביא לכך שבתודעת הציבור העולמי נוצרת האשלייה שמדינה זו פועלת למען השלום העולמי, אף כי הפסקת פעילותה הגרעינית מסווה את העובדה שהיא חלק ממגמת העריצות העולמית המהווה מזה דורות את אחד האיומים הגדולים ביותר על שלום העולם עד ימינו.

מדבריו של בכיר במערב אשר, תוך התייחסו לאירועים אלה, מצא לנכון להחמיא לארה"ב על הצלחת לחציה על קוריאה הצפונית, ניתן היה להבין כי שינוי מדיניותה של קוריאה לא היה תוצאה של בחירה עצמאית וחופשית אלא תגובה לאיסטרטגיה אמריקנית נגדה – אך לא ניתן להסוות את העובדה שארה"ב משלמת על כך לקוריאה במאות אלפי טונות של סיוע כלכלי, מה שמשמעותו המעשית איננה אלא איסטרטגיה של כניעה לסחטנות.

כך נוצר מצב שבו יכול כל הרוצה בכך להבין את המתרחש כאילו שוב מנצח לו השלום ביחסים הבינלאומיים, על אף שפירוש פשוט של עובדה זו הוא שבין ארה"ב לקוריאה הצפונית מה שנרקמת היא עסקה פשוטה, הידועה כבר מימיו הראשונים של העולם בין שודדים סחטנים לבין בני אדם חפים מפשע במלים: הכסף תמורת החיים. במסגרת עסקת-כניעה זו לסחטנות ישלמו אזרחי ארה"ב במיסיהם את מחיר השחרור מאיומו של השודד-רוצח הגרעיני, המאיים על עורק החיים של אמריקה במלחמה גרעינית.

סוג זה של כניעה מוסרית, שבו נקט הממשל האמריקני הוא, למעשה, מה שבו קונה העולם החופשי את מצב השלום שבו הוא נמצא (לכאורה) אל מול העולם השלישי מאז מלחמת העולם השניה. למעשה, כל צורות העברת המשאבים של המערב העשיר לחלק העולם העני המתקיימים מזה דורות אינם אלא צורות שונות של תשלום שבהן קונה משלם המסים האמריקני-אירופאי את חייו המשופעים במותרות מידי המשטרים העריצים. העומדים בראשם של אלה מפעילים על העולם המערבי סחיטה כפולה: הם מאיימים הן על מצב השלום הקיים בו והן על חיי נתיניהם שלהם, שאותם הם מחזיקים כבני ערובה – כשהאדם החופשי משלם בכניעתו את מחיר שלוותו וחייהם גם יחד.

כך נמשך והולך שוד בינלאומי מקיף באורח מוסווה בעולם כולו; מעבר למהלכים הפוליטיים הנערכים בין דיפלומטים מערביים לא מוסריים, במסווה של הסכמי שלום, לבין פושעים אכזריים, שאינם אלא רוצחים ושודדים המאיימים על אזרחי העולם המערבי, מתרחשים מעשי שוד שבהם מעבירים נציגי אזרחי העולם החופשי, שאינם אלא שותפיהם הפושעים של העריצויות המוסלמיות-סוציאליסטיות, את משאביהם למדינות אלה תמורת הבטחות של הפסקת אש דוגמת זו שהעניקה לאחרונה קוריאה הצפונית לעולם.

וגם מדינת ישראל משתלבת במרקם מתוחכם זה כתלמידה נאמנה של המורים הנפשעים של הפוליטיקה הבינלאומית. כי אין הבדל עקרוני בין תהליכי הסחיטה של שודדים עולמיים אלה לבין הסכמי המלכודת דוגמת אלה שארה"ב פיתתה את ישראל להיכנס לתוכם כאילו היו של שלום. באלה התחייבה ישראל לשלם במטבע קשה של משאבים יקרים תמורת הפסקות אש מפוקפקות – אך לא רק שלא קיבלה שלום אמת אלא שהיא ממשיכה לשלם כופר כבד תוך שהיא משתמשת בלא מעט מאזרחיה כבני ערובה לשודדים הממשיכים לפעול כמנהגם מאז ומתמיד ולהפעיל, באמצעים של הפחדה, את סחטנותם המסורתית.

נתונים נוספים