32 ג עריצות

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
ההסבר נכתב על ידי ohad kamin 331
הבזוי באדם נכתב על ידי ohad kamin 369
בעיית החקיקה נכתב על ידי ohad kamin 448
בין עריצים נכתב על ידי ohad kamin 482
בין דמוקרטיה לדיקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 589
בורות בשירות הדמוקטטורה נכתב על ידי ohad kamin 425
אלילות יהודית? נכתב על ידי ohad kamin 381
אינטגרציה נכתב על ידי ohad kamin 392
אי צדק נכתב על ידי ohad kamin 368

נתונים נוספים