השחתה

 

השחתה

 

בתוך כל המולת ההתנגדות של אנשי השמאל להוצאה להורג של משתפי פעולה ברשות הפלשתינית על הליך מזורז מדי ולא נאות מבחינה משפטית ועל בעיות של זכויות אדם / אזרח וכו' מיטשטשת הבעיה היסודית של בוגדנותה של ישראל כלפי אלה שמשתפים עימה פעולה והפקרתה אותם לגורלם ללא הגנה.

בענין זה יש גם להעיר משהו נגד הטיעון של אלה היוצאים כנגד מדיניות זו בשל היותה מזיקה לאורך זמן ובשל ערערה את אמינות צה"ל וישראל בעתיד. זהו הטיעון הפרגמטיסטי, אשר רואה את הנזק במונחים של פוליטיקה עתידית, אך איננה מתייחסת לעוול ולזוועה שיש בכך שמדינת ישראל מפקירה בהווה את גורלם של בני בריתה.

אף כי נכון שלדבר יש השלכות שליליות על עתיד יחסיה של ישראל עם הערבים הטובים, אלה המחזיקים בו כבטיעון העיקרי נגד רצח משתפי הפעולה עם ישראל מתעלמים מהבעיה המוסרית הקשה – מכך שישראל היתה לארגון לא מוסרי, בוגדני, אשר מתנכר למסייעים לו, מזיק להם, ואשר הופך את כל אלה הכלולים בו – את אזרחיו, חייליו ואוהדיו - לשותפים בפשע. בכך היא משחיתה אותם מבחינה מעשית.

נתונים נוספים