פשע בתוך המשפחה

 

פשע בתוך המשפחה

 

היום, בעטייה של ממשלת ישראל והמדיניות הפושעת של המערב כולו, מחזיקים מעבר לגבול בני בליעל אלימים, נפשעים ובוזזנים, בגורלם וחייהם של מאות אלפי בני ערובה.

התירוץ האמור להצדיק פשע זה הוא שמדובר ב"בני אותו עם", אך אין זה יכול לספק את מי שרואה את הסבל ויודע שאין להצדיקו בתוך משפחה אנושית כלשהי, תהיה אשר תהיה.

מה שקורה בעזה וביריחו הוא נפשע כי הרוצחים קיבלו מידי מי שמייצג אותי רשות רשמית להתעלל בקרבנות בגלל שאלה "בני עמם". העובדה ש"בני עמם" האומללים אינם יכולים לזהות את המתרחש ואת העובדה שהם הופקרו, למעשה, לידי עריצים מבית שהם תמיד מסוכנים יותר מן העריצים שמחוץ, לא תועיל ביום המשפט, היום שבו יתן כל מי שיש לו יד בהחלטה זו, את הדין בפני עצמו על כך שסייע לרצח עם.

אזרחי המדינה הפלשתית הם, היום, קרבנותיו של דיכוי אמיתי.

משטר הדיכוי הפלשתי, שיחסית אליו נראה הממשל הישראלי, ובצדק, כנאור וחפשי מופעל, כמו תמיד, על היצרנים על ידי הבוזזים. כרגיל, סובלים בעלי החנויות, הסוחרים, אנשי המקצוע, הפועלים ושאר מי שכל רצונו מסתכם בשאיפה לפרנס את עצמו ואת משפחתו, מעול ההתעללות הנפשעת של אלה שרוצים בשררה ונוקטים בכל סוג של אלימות בכדי להשיגה.

נתונים נוספים