אקטיבית או פסיבית?

 

אקטיבית או פסיבית?

ישראל טוענת כי האיחוד האירופאי מפר את החוק הבינלאומי במגעיו עם חמאס וחיזבללה. היא מבססת את טענתה על כך שמועצת הבטחון של האו"ם קובעת שאין לתמוך, אקטיבית או פסיבית, בגופים או באישים המעורבים בטירור.

כדאי, אם כן, שקובעי מדיניותה של ישראל יתבוננו במראה: מנקודת מבט אובייקטיבית, אין ספק שישראל מעורבת מזה שנים בפעילות שמשמעותה תמיכה בארגוני טירור. תמיכה זו, שהיא לפחות פסיבית, מתרחשת בכל פעם שישראל נכנעת לדרישות הרשות הפלשתינאית או פועלת לטובתה בכל אחת מהדרכים הרבות, האקטיביות או הפסיביות, שהן פועל יוצא של הסכמי אוסלו וגרורותיו.

במוקדם או במאוחר יצטרכו מתווי דרכה של המדיניות הישראלית להתעמת עם סוגיית האפשרות שבה יצטרכו לתת את הדין על כך שיצרו את הישות המדינית הפלסטינית ובכך סייעו לטירור. את השאלה הטכנית-משפטית לגבי היות טבע התמיכה של ישראל בטירור אקטיבית או פסיבית יצטרכו אנשים אלה ליישב בכל מקרה – ואם לא בפני בית דין בינלאומי אז בבית הדין של מצפונם.

נתונים נוספים