גיבורים כלואים

גיבורים כלואים

שדות הקרב של ארץ ישראל זרועים בגיבורים יהודיים שנהרגו בה במשך אלפי שנים. מעטים אך חשובים לא פחות מהם הם הגיבורים הכלואים, הידועים לציבור הישראלי, הנמצאים בידי האויב; באמריקה מוחזק בכלא גיבור יהודי כזה. באיראן מוחזק בכלא גיבור יהודי אחר – ובידי האויב הערבי עוד כמה לא ידועים. ישראל היא מדינה שמחזיקה בכוח צבאי עצום - והיא אינה פועלת עם כל מה שבידה כדי לשחרר את גיבוריה אשר בידי האויב. דבר זה יש לזכור ולא לשכוח.

נתונים נוספים