התדרדרות

התדרדרות

העולם התדרדר בגלל השאיפה לשלום בכל מחיר. כשאתה שואף לשלום בכל מחיר ואינך מוכן לשלם את מחיר המלחמה אתה מסתבך בסתירה ובמקום שלום תשיג מלחמה שאינה משיגה כלום. את השלום אתה משיג, פעמים רבות, באמצעות המוכנות למלחמה הצודקת. רק אם תהיה מודע למשמעותו של מצב המלחמה יש לך סיכוי אמיתי להגיע לשלום אמיתי.

נתונים נוספים