בלית ברירה

בלית ברירה

אחד ההיבטים הטראגיים של מצב ההתדרדרות המוסרי ששולט במדיניות ישראל אל מול האוייב הוא שרבים נגררים מבלי דעת, מבלי שיבחרו בכך ובמובן זה בעל כרחם למצב שבו הם מוצאים עצמם שותפים למדיניות של הרצח הסביל אשר מונע מצדן של ממשלות ישראל, אשר האידיאולוגיה הסוציאליסטית-קולקטיביסטית שלהן מובילה אותן אליו מזה שנים רבות.