ההוכחה

ההוכחה

קשה לדעת מה היתה מטרתו של שרון בתכנית הבריחה מגוש קטיף, אך אם היתה מטרתו במהלך ההתנתקות להבאיש את ריחו של העם היהודי באפם של העמים להפשיטו ולהציגו קבל עם ועדה כחסר ערכים - הוא יכול לרשום לעצמו הצלחה ענקית; לא רק שעצם הרעיון שהעם היהודי שנמצא במצב שהוא יושב על ארץ שאותה כבש פעם אחר פעם במלחמות קשות, שבהן שפכו את דמם רבים וטובים מוכן לוותר על שטחים נרחבים אלה שאותם תפס – אלא שהוא גם מוכן לוותר על השליטה בארץ זו, שלפי כל חוק מוסרי, יהודי או בינלאומי היא שייכת לו בצדק ולא לאויב שלו הוא מוכן למסור אותה.

נתונים נוספים